Zgłoś swój pomysł na mural

Strona główna » Aktualności

Zgłoś swój pomysł na mural

Rozpoczął się konkurs mający wyłonić najlepszy projekt muralu, który pojawi się na ścianie bloku mieszkalnego Osiedla Południe przy ulicy Śniadeckiego 30. Prace należy składać do 28 maja 2021 roku.

W poprzednich latach realizowano w mieście cykl murali prezentujących najważniejsze wydarzenia związane z wielowiekową historią Łomży.

- Tym razem tematyka będzie całkowicie dowolna, ważna jest oryginalność. Projekt powinien jednak uwzględniać lokalne tradycje, kulturę czy walory przyrodnicze – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym z nich, jury złożone z przedstawicieli organizatora wyłoni maksymalnie 5 prac, które przejdą do kolejnego etapu. Oceniając projekt członkowie jury będą zwracali szczególnie uwagę na walory estetyczne oraz wpisanie się proponowanego muralu w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury. Drugi etap polegał będzie na głosowaniu mieszkańców, którzy wskażą zwycięski projekt.

Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby fizyczne), osoby prawne oraz organizacje pozarządowe. Prace konkursowe będą przyjmowane do 28 maja 2021 r. do godz. 15:30 drogą elektroniczną na adres mailowy: k.fabiszewski@um.lomza.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpi 18 czerwca 2021 roku.

Tekst: Krzysztof Fabiszewski

2021-04-26 14:00 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED