Przypominamy o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Strona główna » Aktualności

Przypominamy o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. z dnia 2020.02.26) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału tj. za 2021 rok natomiast kolejno:
I kwartał 1 – 30 kwietnia,
II kwartał 1-31 lipca,
III kwartał 1- 31 października
oraz IV kwartał do 15 stycznia 2022 roku.
Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Plac Stary Rynek 14 lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty Urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Urzędu Miasta, wskazany w informacji. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska pod nr telefonu 86 2156792.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

2021-04-06 08:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED