Pakiet dla biznesu impulsem do nowych inwestycji

Strona główna » Aktualności

Pakiet dla biznesu impulsem do nowych inwestycji

Dzięki ulgom podatkowym oferowanym przez Miasto Łomża, tylko w 2020 r. w mieście rozpoczęto inwestycje o łącznej wartości 25, 5 mln zł. Zwolnienia z opłat wprowadziły dwie uchwały Rady Miejskiej przyjęte w ramach pakietu dla biznesu będącego elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości "Przedsiębiorcza Łomża otwarta na biznes". Nowe przepisy zwalniały przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej oraz pomocy de minimis.

Pierwsza z uchwał zwalniała z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle bądź ich części stanowiące inwestycję początkową. Okres zwolnienia z podatku w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i nakładów inwestycyjnych wynosił od roku do 6 lat.

Na mocy drugiej uchwały zwolnione z podatku od nieruchomości były budynki, budowle zajęte przez podatników podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej, nowo nabyte budynki i budowle przeznaczone na działalność gospodarczą,  a także do 100 m kw. powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone, stałe miejsce pracy. W tym przypadku okres zwolnienia wynosił maxymalnie 3 lata.

Obie uchwały obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu skorzystało z nich w sumie jedenastu przedsiębiorców, którzy zadeklarowali podniesienie nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 83, 3 mln zł. Siedmiu z nich już zakończyło przedsięwzięcia, a sześciu korzysta ze zwolnienia. Koszt planowanych inwestycji rozpoczętych w 2020 r. to 25,5 mln zł.

W dniu 27 stycznia 2021 r. przyjęte zostały nowe uchwały, które zastąpiły dotychczas obowiązujące, ale warunki skorzystania z nich były takie same. W ramach tych przepisów trzej przedsiębiorcy zadeklarowali skorzystanie ze zwolnienia z podatku i zobowiązali się do podniesienia nakładów w wysokości 13,2 mln zł. Oznacza to, że od wybuchu pandemii sześciu właścicieli firm zadeklarowało realizację inwestycji o łącznej wartości 38, 7 mln zł.

- Pakiet dla biznesu był bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców. Między innymi dzięki wprowadzonym przez nas ulgom, powstały wielomilionowe inwestycje, a dalsze są w realizacji. Obecnie także obserwujemy duże zainteresowanie inwestowaniem w naszym mieście – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i dodaje, że każda inwestycja to także nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

Z danych statystycznych Urzędu Miejskiego wynika, że liczba podmiotów działających na terenie Łomży jest najwyższa od 2014 r. Wzrost zauważalny był już w 2019 (o 106), a w 2020 r. ilość lokalnych firm wzrosła o kolejne 132. Największą dynamikę zaobserwowano w grupie mikroprzedsiębiorców, zatrudniających do 10 osób osób.  

Tekst: Sylwia Marciniak

2021-04-01 14:30 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED