Rada Budżetu Obywatelskiego zatwierdziła Raport BO za 2020 rok

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Rada Budżetu Obywatelskiego zatwierdziła Raport BO za 2020 rok

Raport z wykonania Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2020 r. zatwierdziła Rada Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu 18 marca 2021 r. Członkowie Rady dyskutowali o inwestycjach już zrealizowanych oraz o tych, których realizacja zakończy się w tym roku. Omawiali też propozycje zmian do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

Przewodniczący Rady Budżetu Obywatelskiego, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki przedłożył zebranym plan realizacji zadań zaplanowanych w Budżecie Obywatelskim 2021.

Zadania, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2021

Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Strefa/osiedle

Podmiot realizujący

Planowany termin realizacji

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

5.

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3)

500 000 zł

ogólnom.

WIR

Marzec/kwiecień ogłoszenie przetargu

 ZADANIA STREFOWE

5.

Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7)

120 000 zł

Centrum

WIR

II kwartał 2021 r. zamówienie, III kwartał realizacja

6.

Górka na Pociejewie (ul. Kierzkowa 61 – 79)

230 000 zł

Centrum

MPGKiM

II-III kwartał 2021 r.

4.

Dokończenie utwardzania kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia

250 000 zł

Łomżyca

MPGKiM

III kwartał 2021 r.

9.

Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej

200 000 zł

Łomżyca

WIR

II-III kwartał 2021 r., po wykonaniu zakresu zadania z ub. roku

14.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego)

250 000 zł

Południe

MPGKiM

IV kwartał 2021 r.

 ZADANIA OSIEDLOWE

7.

Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)

50 000 zł

3

WIR

II-III kwartał 2021 r.

8.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7 – 9

35 000 zł

4

MPGKiM

III-IV kwartał 2021 r.

2.

Budowa chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (między ul. Senatorską a ul. Dworną)

40 000 zł

5

MPGKiM

III-IV kwartał 2021 r.

4.

Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)

20 000 zł

5, 6

WKS

II-III kwartał 2021 r.

10.

Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8)

30 000 zł

8

MPGKiM

II kwartał 2021 r.

6.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej)

50 000 zł

9

WIR

II-III kwartał 2021 r.

9.

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17

100 000 zł

11, 12

MPGKiM

IV kwartał 2021 r.

1.

„Biblioteka pomysłów” (ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2 MBP w Łomży)

20 000 zł

14

WKS

II-III kwartał 2021 r.

5.

Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1)

40 000 zł

15

WIR

III kwartał

3.

Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)

30 000 zł

4, 8, 15

WKS

II-III kwartał 2021 r.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

2.

Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa 7)

90 000 zł

-

WIR

II kwartał 2021 r. zamówienie, III kwartał realizacja

1.

16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18)

10 000 zł

-

MOSIR

II-III kwartał 2021 r.

Członkowie Rady BO dyskutowali też o planowanych zmianach w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one m.in.: 
- kadencyjności Rady Budżetu Obywatelskiego;
- wypracowania definicji ogólnodostępności;
- doszczegółowienia katalogu zadań, które nie mogą być realizowane w ramach BO;
- ustalenie limitu kwotowego zadań o charakterze społecznym w kategorii zadań ogólnomiejskich i strefowych;
- braku ograniczenia liczby składanych wniosków;
- wprowadzenia wyłącznie elektronicznego zgłaszenia wniosków;
- zmiany trybu protestów i odwołań;
- oznakowania inwestycji realizowanych w ramach BO.

Przewodniczący Rady Budżetu Obywatelskiego zaprosił na kolejne posiedzenie, poświęcone ustaleniu propozycji zmian do Regulaminu, które odbędzie się 24 marca 2021 r. o godz. 17.00 w Hali Kultury w Łomży.

2021-03-23 09:44 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED