Zobacz, jak będzie wyglądał łomżyński Stary Rynek

Strona główna » Aktualności

Zobacz, jak będzie wyglądał łomżyński Stary Rynek

Zobacz, jak będzie wyglądał łomżyński Stary Rynek
animacja Starego Rynku po rewitalizacji
Wiemy już, jak po rewitalizacji będzie wyglądał Stary Rynek w Łomży. Odkrycia dokonane w trakcie wykopalisk archeologicznych spowodowały, że należało zmienić projekt prowadzonych już prac. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków są już na finiszu. O zaawansowaniu prac z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrem Glińskim rozmawiał prezydent Mariusz Chrzanowski.

O rewitalizacji Starego Rynku w Łomży z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrem Glińskim prezydent Łomży rozmawiał w środę 27 stycznia br. – Poinformowałem Wicepremiera o nowej koncepcji zagospodarowania Starówki, planowanym wyeksponowaniu większej ilości odkryć archeologicznych, przy zapewnieniu pełnienia funkcji kulturalno – rozrywkowej tego miejsca, tak by mogły się tu odbywać różnego rodzaju wydarzenia. Prof. Gliński wspominał swoją lipcową wizytę w Łomży i docenia, że Łomża dba o kulturę oraz ochronę dziedzictwa narodowego – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Wprowadzone zmiany były szeroko konsultowane. Fundamenty ratusza mają zostać zaprezentowane w formie wyniesionej osłony przeszklonej. Część z nich zostanie zaznaczona w nowej nawierzchni rynku. W formie ceglanej wyeksponowana będzie studnia zasłonięta stylową kratownicą. Pomnik księcia Janusza, na którego projekt zostanie ogłoszony konkurs, będzie posadowiony na cokole o granitowych bokach, na którego trzech ścianach umiejscowione zostaną widoki pierzei sprzed wojny w postaci głębokiej płaskorzeźby, aby osoby niewidome mogły się zapoznać z ich wyglądem w przeszłości. - Chcemy też, aby rynek okalały trawniki oraz by znajdowały się na nim donice z roślinami, które w razie potrzeby można będzie przemieszczać, odsłaniając większą przestrzeń placu. Pozostawiona zostanie część istniejącego drzewostanu oraz planowane są nasadzenia nowych drzew. Koncepcja zakłada także okalające rynek gazony z bluszczem – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Na zrewitalizowanym Starym Rynku przewidziano również miejsca pod scenę i choinkę.

Na Starym Rynku znajdzie się też fontanna. Wykonano już jej konstrukcję oraz komorę, doprowadzono instalację technologiczną. Od strony ul. Rządowej ułożono częściowo nawierzchnię z kostki granitowej, rozpoczęto także układania płyt granitowych wzdłuż ciągu komunikacyjnego przy Hali Kultury. - Tuż przed świętami Bożego Narodzenia prace zostały przerwane i zostaną one wznowione, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków i konieczność dokonania zmian w projekcie spowodowały, że prace zakończą się pod koniec roku, a nie przed wakacjami jak pierwotnie planowano.

Rewitalizacja Starego Rynku jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 4,7 mln zł oraz około 700 tys. zł z Budżetu Państwa.

Zachęcamy do obejrzenia wizualizacji Starego Rynku po rewitalizacji, wykonanej przez Atelier Zetta Zenon Zabagło z Białegostoku.

2021-02-01 11:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED