Łomżyńskie szkoły z unijnym dofinansowaniem

Strona główna » Aktualności

Łomżyńskie szkoły z unijnym dofinansowaniem

Łomżyńskie szkoły z unijnym dofinansowaniem
foto Wrota Podlasia
Prawie 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do łomżyńskich szkół na dodatkowe zajęcia, wyposażenie szkolnych pracowni, szkolenia nauczycieli i stypendia dla uczniów. Pieniądze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymają szkoły podstawowe nr 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, a także III Liceum Ogólnokształcące.

Wspomniane placówki zorganizują wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. – Będą to dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, języków obcych, czy przedmiotów przyrodniczych. Projekt zakłada też między innymi doposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne, szkolenia nauczycieli, a nawet wsparcie finansowe uczniów szczególnie uzdolnionych, w postaci stypendiów. Wszystko po to, aby jak zakłada cel projektu, ograniczać i zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zapewnić równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji i kształcenia - mówi odpowiedzialny za oświatę w mieście zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
 
- Łomża słynie z wysokiego poziomu edukacji. Chcemy ten poziom podtrzymywać i dlatego wspieramy władze samorządowe w inwestowaniu w oświatę, zarówno  w zakresie  doposażenia placówek jak i  inwestycji w młodzież, by mogła podnosić swoje umiejętności i wiedzę. W okresie pandemii to niesamowicie ważne, by wspierać działalność szkół – mówi wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś.

Projekt  obejmie 881 uczniów i 96 nauczycieli łomżyńskich szkół. Będzie realizowany od stycznia tego roku do końca listopada 2022 roku.

To nie jedyne unijne wsparcie jakie popłynie do łomżyńskich szkół. W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży trafi prawie 2.400.000 zł. Projekt zakłada między innymi zajęcia wyrównawcze, staże zawodowe, różnego rodzaju kursy, doskonalenie nauczycieli, wyjazdy edukacyjne, zakup laptopów, ekranów projekcyjnych, drukarek laserowych i innych pomocy dydaktycznych.

- Zależy nam na ciągłym polepszaniu jakości kształcenia w prowadzonych przez miasto szkołach i podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli. Każde dodatkowe środki, które wzbogacają ofertę edukacyjną są dla nas niezwykle ważne.  Zajęcia wyrównawcze są dużym wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a dzięki kursom i stażom młodzi ludzie będą mogli podnosić swoje kompetencje i zdobywać zawodowe doświadczenie. To inwestycja w ich przyszłość, która sprawi, że będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy - dodaje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, dziękując jednocześnie Zarządowi Województwa Podlaskiego na czele z marszałkiem Arturem Kosickim, za przyznane wsparcie.

Realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość" zaplanowano w okresie od maja tego roku, do końca czerwca 2023 roku.   


tekst: Sylwia Marciniak

2021-01-12 11:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED