Konkursy na sport

Strona główna » Aktualności

Konkursy na sport

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łomży na 2021 rok prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłosił otwarte konkursy ofert w zakresie sportu. Do rozdysponowania została przeznaczona kwota 1 mln 180 tys. zł. Kluby sportowe zainteresowane dofinansowaniem, powinny złożyć swoje oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021 roku.

Środki zostały przewidziane na realizację następujących zadań:
1.       „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej(kliknij).
2.       „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego(kliknij).
3.       „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów(kliknij).
4.      „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych(kliknij).
Maksymalna wysokość środków publicznych na realizację zadań to odpowiednio 50.000,  610.000, 420.000  i 100.000 złotych.

Kluby sportowe zainteresowane dofinansowaniem, powinny złożyć swoje  oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021 roku, za pomocą platformy www.witkac.pl. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w terminie 3 dni należy złożyć (wygenerowane automatycznie po prawidłowym zgłoszeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.


tekst: Sylwia Marciniak

2021-01-07 11:44 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED