Jaki był rok 2020 według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łomży?

Strona główna » Aktualności

Jaki był rok 2020 według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łomży?

Jaki był rok 2020 według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łomży?
Łomża, foto Kamil Brzostowski
Koniec roku to czas skłaniający do różnego rodzaju podsumowań i tworzenia statystyk. Jedną z nich są liczby zawartych ślubów, sporządzonych aktów zgonu i aktów urodzenia, czy najczęściej nadawanych imion dzieciom. Sytuacja epidemiologiczna spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z nią m.in. funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, miały znaczący wpływ na tegoroczne dane sporządzone przez łomżyński Urząd Stanu Cywilnego.

Ograniczenia w możliwości organizacji wesel sprawiły, że spadła ilość zawieranych małżeństw. W ubiegłym roku łomżyński USC zarejestrował 131 ślubów cywilnych i 242 wyznaniowe. W 2020 roku były to odpowiednio 109 cywilne i 182 konkordatowe śluby.

Wpływ na liczbę sporządzonych aktów zgonu oraz aktów urodzenia niewątpliwe miało funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i jego przemianowanie na jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem oraz późniejsze „odmrażanie” poszczególnych oddziałów do świadczenia usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ. W tym roku sporządzono 853 akty zgonu (w 2019 r. było ich 829).

Zdecydowanie spadła liczba wydanych aktów urodzenia, których w tym roku sporządzono tylko 286, w tym 144 dla chłopców i 142 dla dziewczynek (1123 w 2019 r. – 584 chłopców i 539 dziewczynek). Powyższa liczba obejmuje również osoby zameldowane poza Łomżą, które przyszły na świat w łomżyńskim szpitalu oraz nie dotyczy dzieci mieszkańców Łomży, które urodziły się w innych miejscowościach. Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość z nich to osoby urodzone w styczniu i lutym, a od początku kwietnia do połowy października łomżyński USC nie zanotował żadnego urodzenia. Wynika to oczywiście ze wspomnianego już faktu przemianowania łomżyńskiego szpitala na jednoimienny i konieczności narodzin dzieci z Łomży i okolic poza miejscową placówką. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom urodzonym w tym roku w Łomży to Julia, Oliwia, Zuzanna oraz Kacper, Wojciech i Szymon.

Obraz ilości dzieci mieszkańców Łomży, które przyszły na świat w 2020 roku, mogą pokazywać wydane decyzje o przyznaniu samorządowego becikowego, czyli jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, które przysługuje rodzicom lub opiekunowi prawnemu, zamieszkałym w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. W tym roku było ich 473, czyli również mniej niż w 2019 roku, kiedy wydano 576 takich decyzji. Czy wpływ na to mogły mieć obawy związane ze skutkami pandemii, czy też część rodziców nie złożyła wniosku o przyznane samorządowego becikowego? Tego nie wiemy! Ale w tym drugim przypadku przypominamy, że wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka należy złożyć nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jego narodzin.

Według danych meldunkowych Urzędu Miejskiego rok 2020 nasze miasto kończy z 60.010 zameldowanymi mieszkańcami, w tym 58.360 na pobyt stały.

2020-12-31 15:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED