Pracownicy socjalni docenieni przez władze miasta

Strona główna » Aktualności

Pracownicy socjalni docenieni przez władze miasta

Pracownicy socjalni docenieni przez władze miasta
Siedziba MOPS-u w Łomży
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zdecydował, aby pieniądze zaoszczędzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pozostały w dyspozycji dyrektora MOPS. Z takim wnioskiem wystąpił związek zawodowy osób zatrudnionych w tej instytucji.

Środki w wysokości około 100 tysięcy złotych pochodzą z oszczędności powstałych na skutek przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich lub kwarantannie oraz z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8, w związku z nieuczęszczaniem do przedszkoli, żłobków i szkół z powodu COVID-19.

- Pomimo okrojonej kadry z powyższych powodów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie był zamknięty, a obowiązki nieobecnych pracowników przejęli inni pracownicy, często pracujący na trzech lub czterech rejonach – napisali związkowcy podkreślając, że pracownicy socjalni cały czas są wsparciem dla osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji, robiąc zakupy, realizując recepty, dowożąc gorące posiłki, narażając przy tym zdrowie swoje i najbliższych. Zwracają także uwagę, że wynagrodzenie, jakie za swoją pracę otrzymują, jest tylko o kilkadziesiąt złotych wyższe od najniższego wynagrodzenia, które w przyszłym roku będzie wynosiło 2800 zł brutto.

Zaoszczędzona kwota miała pierwotnie wpłynąć do budżetu miasta i zostać zagospodarowana na inne zadania. Jednak prezydent Mariusz Chrzanowski, doceniając codzienną ciężką pracę i zaangażowanie pracowników MOPS-u, postanowił przychylić się do prośby związków zawodowych i pozostawił środki  do dyspozycji dyrektora tej instytucji, który ma je rozdysponować jako nagrody wśród swoich pracowników, w zależności od ich zaangażowania w pracę w okresie pandemii.

- Te pieniądze na pewno się przydadzą. Życie drożeje, ceny artykułów spożywczych czy leków rosną. Wśród naszych pracowników jest wiele samotnych matek, są rodziny, gdzie mężowie nie pracują. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za zrozumienie naszych potrzeb. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za życzliwe podejście do nich – podkreśla Ewa Archacka, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Miasto poprzez MOPS wspiera potrzebujących i szuka wolontariuszy
W tym miejscu warto przypomnieć, że pod koniec października Miasto Łomża zgłosiło swój akces do Programu Solidarnościowego "Wspieraj Seniora". To rządowy program mający na celu pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie pandemii zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów pierwszej potrzeby. Dotyczy to dostarczenia zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny, których zakup pokrywa senior, ale także wyprowadzenie psa oraz pomoc w sprawach urzędowych, jeśli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia lub udostępniania danych wrażliwych. Do wolontariatu można się zgłaszać poprzez stronę internetową www.wspierajseniora.pl lub za pośrednictwem MOPS-u.

Niezależnie od tego programu MOPS cały czas realizuje działania wspierające potrzebujących. Osoby kwalifikujące się z posiadanego dochodu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, otrzymują pomoc w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania. Osoby starsze przebywające na kwarantannie lub izolacji otrzymują taką pomoc bez względu na posiadany dochód. W sposób ciągły realizowane są  działania, które z chwilą ogłoszenia pandemii nie zostały zawieszone. Seniorzy korzystają z pomocy w formie dofinansowania  w zakupie leków w ramach Miejskiego Programu Osłonowego, usług opiekuńczych oraz innych form wsparcia również finansowych takich jak zasiłki okresowe i celowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek specjalny celowy np. na zakup opału i leków. Osoby nie posiadające świadczeń emerytalnych objęte są zasiłkiem stałym oraz posiadają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Niezależnie od dochodu seniorzy mogą skorzystać z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pracowników socjalnych.

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: tel. 86 2164260; 86 2164088; 86 2167416 (w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku); mail poczta@mopslomza.pl.

2020-11-20 12:59 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED