Kończą się remonty ulic

Strona główna » Aktualności

Kończą się remonty ulic

Kończą się remonty ulic
ulica Dworna w Łomży
Jesień jest okresem, kiedy przeważnie kończy się realizację inwestycji drogowych. Podobnie jest również w przypadku Łomży. Na jakim etapie są prace na łomżyńskich ulicach?

Na ulicy Partyzantów ułożona jest już pierwsza warstwa masy asfaltowej, a jeszcze w październiku będzie układana warstwa ścieralna, w tym na fragmencie ul. Przyjaźni. Kończone są roboty brukarskie na chodnikach i podjazdach. Inwestycja w całości powinna zostać zrealizowana w listopadzie.

Jeszcze wcześniej, bo do końca października, zakończą się roboty na ul. Wiejskiej. Ułożona jest już pierwsza warstwa masy asfaltowej, na całej długości zrealizowane są zjazdy i chodniki. Prace brukarskie obecnie są prowadzone na powstającym parkingu na terenie po stacji paliw.

Również na odcinku ulicy Woziwodzkiej do ul. Zielonej ułożona jest pierwsza warstwa masy asfaltowej, a do ul. Szkolnej wykonano wymianę gruntu i prace brukarskie. Na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Radzieckiej trwa wymiana gruntu. Roboty powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.

Na ulicy Dwornej na odcinku od Al. Legionów do ul. Sadowej wymieniono już grunt i wykonano podbudowę. Od strony Al. Legionów rozpoczęto ustawianie krawężnika kamiennego, a po jego ułożeniu na odcinku od Al. Legionów do ul. Krótkiej układana będzie kostka kamienna. Termin zakończenia prac, zgodnie z podpisaną umową, przewidziany jest na koniec listopada 2020 r., jednakże jest bardzo prawdopodobne, że zostanie on przedłużony.
Natomiast na ul. Dwornej od ul. Sikorskiego do ul. Giełczyńskiej trwa układanie dwóch warstw masy asfaltowej. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na przełomie października i listopada br.

Zakończyły się już roboty na ul. 3 Maja, Małachowskiego oraz sięgaczu ul. Ciepłej. Ogłaszane są też przetargi na kolejne ulice: Meblową, Jaworową, Grabową, Strażacką, Pułaskiego, Bursztynową oraz drogi w rejonie ul. Księcia Stanisława. Ich realizacja przewidziana jest w przyszłym roku. – Na ten cel pozyskaliśmy 12,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, co oznacza, że tylko 30 proc. wartości tych inwestycji będziemy musieli dołożyć z naszego budżetu – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

2020-10-16 15:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED