Sprzęt komputerowy trafił do rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Strona główna » Aktualności

Sprzęt komputerowy trafił do rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Miasto Łomża realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracy zdalnej, który został przekazany do rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Symboliczne przekazanie sprzętu odbyło się we wtorek 15 września z udziałem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego i wicewojewody podlaskiego Marcina Sekścińskiego.

W ramach tego projektu Miasto Łomża otrzymało dotację na kwotę 116.245 zł. Za te środki zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracy zdalnej. Do rodzin zastępczych przekazano 22 sztuki, 10 trafiło do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Dodatkowo kupione zostały 2 telewizory, głośniki multimedialne, tablety, maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki dezynfekujące. Utworzono i wyposażono w POW miejsce kwarantanny.  

- To ważne  w tych czasach, żeby zapewnić właściwą obsługę informatyczną. Mamy nadzieję, że nauka będzie dalej kontynuowana w formie tradycyjnej, ale musimy być przygotowani na zdalne nauczanie w związku z trwającą pandemią. Niech te komputery pomagają w odrabianiu lekcji i poznawaniu świata – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

- Życzę, by ten sprzęt służył jak najlepiej do poszerzania pasji, zainteresowań. Niech pomaga wam się rozwijać i zdobywać wiedzę, bo to wy jesteście przyszłością naszego kraju – dodawał wicewojewoda Marcin Sekściński.

Głównym celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.

2020-09-16 09:03 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED