Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Łomży

Strona główna » Aktualności

Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Łomży

Miasto Łomża realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiło do realizacji zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym”. W ramach tego zadania zostanie wykonana inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta Łomża.

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w terminie od września 2020 do kwietnia 2021 i będzie obejmować budynki jednorodzinne i wielorodzinne posiadające indywidualne systemy grzewcze. Z inwentaryzacji wyłączone są adresy korzystające z ciepła sieciowego dostarczanego przez MPEC Łomża.

Dane z zabudowy jednorodzinnej będą zbierane przez ankieterów. Godziny pracy ankieterów od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-16:00. Ankieterzy nie zbierają żadnych danych osobowych w postaci personaliów, danych teleadresowych czy podpisów. Dodatkowo każdy z ankieterów będzie posiadał Identyfikator z indywidualnym numer ID oraz list upoważniający podpisany przez Prezydenta Miasta. Autentyczność ankietera będzie można potwierdzić w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży (86 2156792 lub 2156794) oraz Straży Miejskiej (86 2156756/57/58).

W przypadku, kiedy mieszkańcy nie zechcą z różnych powodów poświęcić czasu ankieterowi mogą wypełnić samodzielnie ankietę dostępną pod adresem: https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?tenantId=lomza_publiczna&formId=INWENTARYZACJA. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z firmą przeprowadzającą Inwentaryzację na terenie naszego miasta: Atmoterm S.A. tel.: 604 938 933.

Planowana inwentaryzacja  pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie Łomży oraz sprecyzować już podjęte działania w zakresie poprawy jakości powierza.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i dziękujemy za poświęcony czas.

2020-09-15 11:59 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED