Relikty Starego Rynku zostaną wyeksponowane. Będzie też więcej zieleni

Strona główna » Miasto » Wydarzenia na Starym Rynku

Relikty Starego Rynku zostaną wyeksponowane. Będzie też więcej zieleni

Relikty Starego Rynku zostaną wyeksponowane. Będzie też więcej zieleni
wykopaliska na Starym Rynku
  • Relikty Starego Rynku zostaną wyeksponowane. Będzie też więcej zielenikoncepcja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży
Rewitalizacja płyty Starego Rynku, obok zmiany jej nawierzchni, wybudowania fontanny czy postumentu pod pomnik, przewidywała także prace archeologiczne. Ich efekty, przekraczające nawet oczekiwania archeologów, spowodowały konieczność korekty koncepcji tego, jak Stary Rynek ma wyglądać po zakończeniu inwestycji.

Prace archeologiczne, oprócz licznych zabytków ruchomych, takich jak fragmenty naczyń glinianych, pojemników szklanych, kafli, kości zwierzęcych czy drobnych miedzianych monet oraz żelaznych przedmiotów służących do codziennego użytku, odsłoniły także elementy budowli z przeszłości. Wśród nich są kamienne relikty budynku Ratusza z XV wieku i dobudowanej w XVI wieku południowo – wschodniej części, pod którą znajdują znacznie starsze drewniane relikty wcześniejszej towarzyszącej zabudowy rzemieślniczej i gospodarczej. W części południowo – zachodniej widać ceglane relikty najprawdopodobniej wspominanej w źródłach pisanych oberży, a w pobliżu budynków murowanych odsłoniono dwie drewniane studnie oraz dwa murowane zbiorniki na wodę.

- Po spotkaniach z archeologiem, konserwatorem zabytków, środowiskiem mieszkańców zaangażowanych w kulturę i historię naszego miasta podjęliśmy decyzję aby pokazać to, co udało się odkryć. Nie jest to łatwe, gdyż zależy nam, aby nie zaburzyć funkcji podstawowej Starego Rynku, a jednocześnie pokazać tę historię odkrytą przez archeologów – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki przedstawiając nową koncepcję przygotowaną przez  projektanta Zenona Zabagło.

W formie przeszkolonej mają zostać pokazane fundamenty ratusza znajdujące się w otoczeniu cokołu pomnika oraz ruiny starej wieży i oberży. - W tym miejscu znajdują się najbardziej ciekawe elementy z punktu widzenia archeologicznego, historycznego i turystycznego – podkreśla Andrzej Garlicki. Część fundamentów ma zostać zaznaczona w nowej nawierzchni rynku. - Ponadto studnia, która została odkopana, może nie ma wielkiej wartości historycznej, bo pochodzi z początków XX wieku, ale jest niezwykle ciekawa w swojej konstrukcji – dodaje zastępca prezydenta. Dlatego planowane jest jej zasłonięcie kratownicą i pokazanie w płycie rynku, co powinno stanowić ciekawy element w zagospodarowaniu tego miejsca.

Dodane mają zostać także elementy zieleni poprzez zastosowanie tzw. „języków zieleni” przypiętych do wykonanych już klombów. Zostaną tam zrealizowane dodatkowe nasadzenia drzew, które będą zapewniały cień dla osób w tym miejscu wypoczywających.

- Dziękuję za wszystkie głosy mieszkańców w kwestii tego, jak nasz Stary Rynek powinien wyglądać. Myślę, że ten projekt nad którym pracujemy, zadowoli większość mieszkańców i będzie chlubą dla nas łomżyniaków – podkreśla zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Rewitalizacja Starego Rynku jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 6,7 mln zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 4,7 mln zł oraz około 700 tys. zł z Budżetu Państwa. Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu przyszłego roku.

2020-09-14 11:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED