Prawie 30 milionów zł trafi do Łomży

Strona główna » Aktualności

Prawie 30 milionów zł trafi do Łomży

Prawie 30 milionów zł trafi do Łomży
foto Kamil Brzostowski
Ponad 29 mln zł otrzyma Miasto Łomża na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu to prawie 44 mln zł.

- Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i  niezmotoryzowanego np. rowerów, w tym elektrycznych, poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki wyjaśnia, że projekt dotyczy m.in. zakupu 11 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG oraz dwóch autobusów elektrycznych, wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK, budowę systemu roweru publicznego składającego się z 15 stacji wypożyczeń, 100 sztuk rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych. – Znajdują się w nim też środki w kwocie 9 mln zł, które będą stanowiły refundację części kosztów poniesionych na budowę Miejskiego Centrum Przesiadkowo - Komunikacyjnego – przekazuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Dodaje, że projekt obejmuje także wyposażenie dróg w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego, taką jak zatoki i zjazdy oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów w postaci przystanków i wysepek. Przewiduje również działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny.

- Dziękuję Marszałkowi Arturowi Kosickiemu i całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego za dostrzeganie potrzeb naszego miasta i wsparcie zgłaszanych przez nas projektów. Dzięki temu możemy cały czas zmieniać nasze miasto, by było jak najbardziej przyjazne naszym mieszkańcom, a w tym konkretnym przypadku również środowisku naturalnemu w którym żyjemy – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

2020-09-11 13:16 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED