Konsultacje o eksponowaniu reliktów na Starym Rynku

Strona główna » Aktualności

Konsultacje o eksponowaniu reliktów na Starym Rynku

Konsultacje o eksponowaniu reliktów na Starym Rynku
spotkanie poprowadził zastępca prezydenta Andrzej Garlicki
W siedzibie III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbyły się w poniedziałek (27.07) konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie odkryć archeologicznych dokonanych na placu Starego Rynku. W spotkaniu dotyczącym przedstawienia propozycji na ekspozycję najcenniejszych reliktów udział wzięli między innymi projektant przebudowy Starówki Zenon Zabagło, nadzorujący prace wykopaliskowe na Starym Mieście archeolog Mieczysław Bienia, p.o. kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatury w Łomży Irena Iwaniuk oraz zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji wszyscy zainteresowani mieli możliwość obejrzenia m.in. odsłoniętych pozostałości po ratuszu miejskim z XV wieku. - Temat Starego Rynku oraz Hali Kultury, która wcześniej była Halą Targową, jest przedmiotem dyskusji i konsultacji od co najmniej piętnastu lat. Kiedy zaczęliśmy pracę w Ratuszu, postanowiliśmy to sfinalizować. Wykorzystaliśmy zgromadzoną już wcześniej w różnych urzędowych materiałach wiedzę oraz przeprowadziliśmy konsultacje podsumowujące, czego efektem był projekty przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury i renowacji płyty Starego Rynku – informował zastępca prezydenta Andrzej Garlicki przypominając, że na te zadania władze Łomży pozyskały dofinansowanie zewnętrzne. Podkreślał, że wszystkich zaskoczyła skala odkryć archeologicznych na Starym Rynku i obecnie jest już ostatni moment na dokonanie zmian w projekcie, tak by jak najbardziej je wyeksponować, jednocześnie nie tracąc docelowej funkcji, jaką rynek ma pełnić. – Państwa oczekiwania, pytania i propozycje pozwolą przygotować modyfikację obecnego projektu oraz ubiegać się o dodatkowe środki na ich ewentualną realizację – mówił na spotkaniu z mieszkańcami z-ca prezydenta Andrzej Garlicki.

Architekt Zenon Zabagło nie ukrywał, że czuje odpowiedzialność, by zrewitalizowany rynek łączył teraźniejszość z historią. - To, co na pewno musimy zostawić i czego się trzymamy to zagospodarowanie przy Hali Kultury, tego nie ruszamy, te elementy wynikające z układu komunikacyjnego dookoła – podkreślał projektant.

W trakcie spotkania propozycje zmian na Starym Rynku przedstawiali także przybyli na nie mieszkańcy. Swoje pomysły można jeszcze zgłaszać do 14 sierpnia br. na adres mailowy stary.rynek@um.lomza.pl lub zostawić w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z adnotacją Rewitalizacja Starego Rynku. Na tej podstawie projektant przedstawi modyfikacje obecnego projektu, które zostaną zaprezentowane i omówione na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, planowanym pod koniec sierpnia.

Dotychczas podczas prac archeologicznych odsłonięto większość kamiennych  reliktów budynku Ratusza z XV wieku i dobudowanej w XVI wieku południowo – wschodniej części, pod którą znajdują znacznie starsze drewniane relikty wcześniejszej towarzyszącej zabudowy rzemieślniczej i gospodarczej. W części południowo – zachodniej widać ceglane relikty najprawdopodobniej wspominanej w źródłach pisanych oberży, a w pobliżu budynków murowanych odsłoniono dwie drewniane studnie oraz dwa murowane zbiorniki na wodę. Z odkrywanych obiektów archeolodzy pozyskują również znaczne ilości zabytków ruchomych takich jak: fragmenty naczyń glinianych, pojemników szklanych, kafli, kości zwierzęcych, czy drobne miedziane monety oraz żelazne przedmioty służące do codziennego użytku. Wszystkie one po oczyszczeniu, zakonserwowaniu oraz rekonstrukcji zostaną przekazane do zbiorów Muzeum Północno-mazowieckiego w Łomży.


tekst i foto Łukasz Chełchowski

2020-07-28 14:37 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED