Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Zwolnienia i ulgi dla Inwestorów » Ulgi podatkowe w Strefie

Ulgi podatkowe w Strefie

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji, lub
  • kosztów nowych miejsc pracy.

Wielkość pomocy publicznej w przypadku inwestycji realizowanych na terenie SSSE wynosi:

  • 50% w przypadku dużych przedsiębiorców,
  • 60% w przypadku średnich przedsiębiorców,
  • 70% w przypadku małych przedsiębiorców.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej puli pomocy publicznej tj. maksymalnej wartości korzyści w formie pomocy regionalnej, jaką może uzyskać dany przedsiębiorca w związku z danym projektem inwestycyjnym. 

Wydatki, które kwalifikują się do udzielenia pomocy publicznej:

  • cena nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu,
  • cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,
  • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dodatkowe informacje na temat Strefy:

Informacje na temat Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warunki prowadzenia działalności Strefie.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie.

 

ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA

W PODSTREFIE ŁOMŻA SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

2015-03-02 10:25 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED