Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Zwolnienia i ulgi dla Inwestorów » Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat.

W Łomży  zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości reguluje Uchwała Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, (ze zmianą Uchwałą Nr 475/LV/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2014).

Zgodnie z Uchwałą, z podatku od nieruchomości mogą być zwolnione:

  1. grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy taką działalność na terenie Miasta Łomża, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
  2. nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem że przez okres zwolnienia nieruchomość zostanie w całości lub części przystosowana na potrzeby prowadzenia działalności,
  3. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża, pod warunkiem utworzenia w okresie 3  miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zwolnienia dodatkowo co najmniej:
  • 3  stałych miejsc pracy przez mikroprzedsiębiorcę,
  • 10 stałych miejsc pracy przez małego przedsiębiorcę
  • 25 stałych miejsc pracy przez średniego przedsiębiorcę
  • 50 stałych miejsc pracy przez innego przedsiębiorcę
  • nowe miejsca pracy muszą być utrzymane przez co najmniej 2 lata.

Zwolnienia, o których mowa powyżej stanowią pomoc de minimis.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Podatnik który nabył prawo do zwolnienia jest zobowiązany złożyć informację w terminie 3  miesięcy od nabycia prawa do zwolnienia, w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia. Zapraszamy do kontaktu przed dokonaniem czynności uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości, co pozwoli uniknąć błędów i nieporozumień.

Kontakt z Kierownikiem Oddziału Podatków, mail barbara.supinska@um.lomza.pl, tel. 86 2156776, pokój nr 10 w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub z Centrum Obsługi Przedsiębiorców pokój 124 tel. 86 2156852 mail m.puchala@um.lomza.pl.

Pełna treść uchwały Nr 451/LIII/14 oraz jej zmiana Nr 475/LV/14

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I SKORZYSTANIA

 

2015-03-02 10:16 Opublikował: Malgorzata Puchala

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED