Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 4 Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością

KROK 4 Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością

Kolejnym etapem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy ustalić właściciela nieruchomości oraz zbadać jej aktualny stan prawny.

Informacje o stanie prawnym nieruchomości dostępne są w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, tel. 86 2150908 lub bezpośrednio na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczne Księgi Wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Grunty stanowiące własność Miasta Łomża sprzedawane są w drodze:

• przetargu ustnego nieograniczonego,

• przetargu ustnego ograniczonego,

• przetargu pisemnego ograniczonego,

• przetargu pisemnego nieograniczonego.

Informacje na temat organizowanych przetargów można znaleźć na stronie internetowej Miasta http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1172, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej w zależności od wartości nieruchomości.

Więcej informacji na temat sprzedaży nieruchomości, planowanych terminów przetargów jak również najmu czy dzierżawy nieruchomości miejskich udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, II piętro pokoje 208-212, tel. 86 2156819/824. Informacja na temat dzierżawy czy najmu dostępna jest także na stronie internetowej Miasta http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=180 .

2015-02-24 09:51 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED