Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 1 Wybór lokalizacji inwestycji

KROK1 Wybór lokalizacji inwestycji.

Wybierając miejsce lokalizacji inwestycji warto zapoznać się z ofertą inwestycyjną Miasta Łomża. Oferta przygotowanych pod inwestycję działek dostępna jest na stronie internetowej miasta http://www.lomza.pl/index.php?k=22

Warto odwiedzić Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Pracownicy postarają się dopasować ofertę do potrzeb inwestora, udzielą informacji o terminach planowanych przetargów, dostępności mediów czy możliwości skorzystania z ulg podatkowych w związku z planowaną inwestycją.

Informacje na temat powierzchni działki, klasy bonitacyjnej gruntu, numeru księgi wieczystej dostępne są Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 2156933.

O wypis z rejestru gruntów może się ubiegać właściciel lub współwłaściciel działki, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku.

Nie będąc właścicielem gruntu można złożyć wniosek o kopię mapy ewidencyjnej wykonanej dla jednej działki lub kilku działek wraz z działkami sąsiednimi.

Informacje o stanie prawnym nieruchomości dostępne są w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Łomży lub bezpośrednio na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczne Księgi Wieczyste

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

2015-02-24 09:47 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED