Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Przyjęcie protokołu nr 39/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. za 2021 rok oraz I półrocze 2022 r. (druk 948).
 3. Analiza i zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2022 roku w działach merytorycznie podległych Komisji (druk 943).
 4. Analiza działań promocyjnych miasta za I półrocze 2022 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomży w roku budżetowym 2023 pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2023 rok” w działach merytorycznie podległych Komisji (druk 953, 953A).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk 947, 947A).
 7. Dyskusja na temat możliwości udostępnienia przystanków na terenie miasta Łomża przewoźnikowi PKS NOVA.
 8. Rozważenie propozycji dotyczącej zmiany systemu naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewentualnie wysokości tych stawek (punkt wprowadzony na wniosek Zastępcy Prezydenta).
 9. Sprawy różne.

Jednocześnie informuję, że w Biurze Rady Miejskiej znajduje się do wglądu Państwa Radnych „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w sierpniu 2022 roku”.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.               

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                           Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                                                                Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

                                                                                                                                          Artur Nadolny

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 13:07
 • Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 13:12