BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Strona główna

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomży do roku 2020

pt, 22 maja 2015 09:16
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
WYBÓR OFERTY w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Poznańskiej

wt, 19 maja 2015 10:28
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr LM1L/00075468/4 - działka nr 30689

zaproszenie na IX sesję

wt, 19 maja 2015 08:37
Uprzejmie informuję, że dnia 27 maja 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do sprzedaży - SSE ul. Pileckiego

pon, 18 maja 2015 09:00
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do sprzedaży

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ul. Szosa Zambrowska - Rycerska

śr, 13 maja 2015 10:41
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ul. Szosa Zambrowska - Rycerska (01 KD) - obszar MPZP P5 - Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska

Zebrania wyborcze mieszkańców osiedli

wt, 12 maja 2015 13:35
Prezydent Miasta Łomża

działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 46/VIII/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w Samorządach, przedstawia harmonogram zebrani mieszkańców Osiedli

Ogłaszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej

cz, 30 kwietnia 2015 09:13
Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

pt, 17 października 2014 09:03
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

śr, 20 sierpnia 2014 13:59

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji dla KS "Perspektywa" w Łomży

pon, 07 lipca 2014 12:58
na realizację zadania publicznego "Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej"

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża

wt, 15 kwietnia 2014 07:35
na realizację zadania publicznego: "Lekkoatletyczny Puchar Polski - I Miting Łomżyński"

Wykaz fundacji

wt, 21 stycznia 2014 09:49

Dodatki energetyczne

pon, 09 grudnia 2013 11:00

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji celowej

wt, 08 października 2013 08:51

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki

pt, 10 maja 2013 12:13
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 108/13 z dnia 9 maja 2013r.

Odpady - deklaracje

wt, 07 maja 2013 08:43

INFORMACJA

cz, 02 sierpnia 2012 14:41
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na:
wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej miasta Łomża wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska

OGŁOSZENIE

cz, 01 marca 2012 10:32
wyników otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży nr 8/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku

wt, 24 stycznia 2012 12:53
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku na rzecz mieszkańców Łomży, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok”

wt, 24 stycznia 2012 11:34
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja rajdów turystycznych/

cz, 07 kwietnia 2011 09:40
1.RODZAJ ZADANIA
„Organizacja młodzieżowych rajdów turystycznych po Ziemi Łomżyńskiej”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego/

cz, 07 kwietnia 2011 09:19
1.RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią
- organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych/

cz, 07 kwietnia 2011 09:15
1.RODZAJ ZADANIA
„Organizacja na terenie miasta i regionu
otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./realizacja współzawodnictwa sportowego/

cz, 07 kwietnia 2011 09:10
1.RODZAJ ZADANIA

„Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu./czwartki lekkoatletyczne/

cz, 07 kwietnia 2011 08:39
1. RODZAJ ZADANIA

„Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:52
„Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
oraz organizacja tych zawodów na terenie miasta, w tym organizacja
Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w taekwondo olimpijskim i zapasach w stylu wolnym”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:50
Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych
we współzawodnictwie sportowym seniorów
prowadzonym przez polskie związki sportowe
lub podmioty działające z ich upoważnienia.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:47
Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
– udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011

śr, 23 marca 2011 10:44
Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży

cz, 05 listopada 2009 10:13
Dostawa mięsa, wędlin i konserw oraz nabiału i produktów mleczarskich

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej

pt, 05 czerwca 2009 11:37
Uchwała Nr 317/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok
Uchwała Nr 318/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok


Uchwała Nr 319/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rokZarządzenie Prezydenta Miasta Nr 83/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/09 z dnia 27 maja w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU

pon, 02 lipca 2007 08:13
Dokument jest aktualizacją dotychczas obowiązującej strategii - “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku” z 2001 roku.
Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18 - 400 Łomża
e-mail: ratusz@um.lomza.pl
czynny:
poniedziałek, środa od 7.00 - 16.30
Oddział Podatków, Centrum Obsługi Mieszkanców,Biuro Obsługi, Centrum Obsługi Inwestora, USC
Kasy Urzędu do godz.16.15
wtorek, czwartek, piątek 7.30. - 15.30
Kasy Urzędu do godz. 15.15
Elektroniczna Skrzynka Podawcza UM w Łomży

Konto do wpłaty opłaty skarbowej:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Konto do wpłaty opłaty skarbowej dla osób przebywających za granicą: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN: PL 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Biuro Podawcze czynne
w godzinach pracy urzędu.
Tel. (086) 215-67-36

Subskrypcja Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Zapisz Wypisz

Główny Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl

Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.bialystok.uw.gov.pl
Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży Administrator: Aldona Zientalska Stary Rynek 14, (086) 215 67 29, System PUBLIKATOR