Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

pok. nr 101, tel. SEKRETARIAT I (86) 216 33 89, fax (86) 216 45 56

Obsługa Sekretariatu - Marta Rzepnicka

Prezydent

Urząd jest czynny:

od 7.30 - 15.30


Kasy Urzędu do godz. 15.15

Konta bankowe

Konto do wpłaty opłaty skarbowej:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Konto do wpłaty opłaty skarbowej dla osób przebywających za granicą:
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN: PL 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Biuro Podawcze czynne w godzinach pracy urzędu. Tel. (086) 215-67-36 .

Prawo miejscowe

Zapraszamy na stronę prawną.
Na stronie prawa możecie państwo znaleźć aktualne ustawy.
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 390/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży
poniedziałek, 3 sty 2022 14:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży
poniedziałek, 3 sty 2022 14:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę wydanego dla BIK-PROJEKT sp. z o. o. nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego przy ul. Meblowej w Łomży
piątek, 31 gru 2021 14:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany wydanego pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.
czwartek, 2 gru 2021 15:00

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę - część działki nr 22790/30 Łomża ul. Dmowskiego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/, Prezydent Miasta Łomża, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę niżej opisaną nieruchomość
czwartek, 25 lis 2021 15:43

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd w innych budynkach
czwartek, 18 lis 2021 12:51

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.105.2021 z dnia 10.09.2021 r.

Zgłoszenie, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr: 40661, 12257, 40629/2, 40630/1, 40620/11, 40620/2, 40622/1, 40659, 40626/1, 40626/3, 40583/13, 40608/3, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 12264/1, 12265/1, 40579/2, 40572/3, 40571/9, 40569/18, 40571/25, 40571/27, 40571/31, 12256/2, 12256/1, 12255, 12258, 40571/30, 40571/19, 40567/20, 40468/17, 40567/1, 40547/5, 40643, 40660, 40634/1, 40636/1, położonych przy ul. Wiosennej, Zawadzkiej, Pszczelej, Słonecznikowej, Bursztynowej, Chmielnej, Tęczowej, Parkowej, Błękitnej, Słonecznej, Jesiennej, Działkowej, Granicznej w Łomży
środa, 15 wrz 2021 11:19

Zaproszenie do złożenia oferty na:

"Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu Miasta Łomża"
piątek, 9 lip 2021 14:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
piątek, 18 cze 2021 14:42

zawiadomienie o debacie nad raportem o stanie miasta

Dnia 23 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, przy ul. Stary Rynek 14 odbędą się obrady XL sesji Rady Miejskiej Łomży, które w punkcie 4 przewidują debatę nad raportem o stanie miasta za rok poprzedni.
wtorek, 15 cze 2021 14:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
wtorek, 18 maj 2021 14:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.
czwartek, 8 kwi 2021 13:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.
sobota, 3 kwi 2021 09:23

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POSIADANYCH ORZECZEŃ, KART PARKINGOWYCH oraz okresu na jaki wydano ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), informujemy o ustawowym przedłużeniu ważności:
wtorek, 23 mar 2021 14:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”
piątek, 26 lut 2021 14:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży.
poniedziałek, 22 lut 2021 13:25

zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13 rozpoczną się obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Przed przyjęciem porządku obrad ślubowanie złoży Pan Marcin Dębek, obejmujący mandat radnego.
wtorek, 19 sty 2021 13:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży
poniedziałek, 18 sty 2021 14:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. II „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON”

Lp. (Numer oferty) Wykonawca (nazwa i adres) Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium okres gwarancji Łączna punktacja 3. Centrum Informatyki „ZETO” S.A. 35-048 Białystok ul. Skorupska 9 60 20 80 4. LEMFAX PHU Joanna Godlewska ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża 45,70 40 85,70
piątek, 8 sty 2021 14:00

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.
wtorek, 2 cze 2020 13:16

Protokół nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru – druk nr 307, 307 A. 3. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:15

Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Prosiński zaproponował, aby Komisja zajęła się projektem budżetu miasta na 2020 rok na następnym posiedzeniu. Uzasadniając wyjaśnił, że projekt budżetu otrzymał dopiero wczoraj i nie zdążył się z nim zapoznać. Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt budżetu w wersji elektronicznej wysłany był do radnych w ubiegłym tygodniu. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, przyjęła poprawkę do porządku obrad oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/19 z dnia 24 października 2019 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. 3. Przygotowanie firm komunalnych do okresu zimowego 2019/2020 – druk nr 294. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia, obowiązujących w 2020 roku, stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 293, 293 A. 5. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działania zapobiegawcze, podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności. 6. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej".
poniedziałek, 18 lis 2019 13:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży z niezbędną infrastrukturą techniczną.
czwartek, 7 lis 2019 13:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy prowadzonego postępowania administracyjne o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.
piątek, 25 paź 2019 12:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży”.
poniedziałek, 30 wrz 2019 13:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży".
poniedziałek, 30 wrz 2019 13:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.
poniedziałek, 15 lip 2019 14:36

Nowy e-dowód

Jeśli posiadasz ważny dowód osobisty - nie musisz go wymieniać, dotychczasowe dowody zachowują ważność.
piątek, 22 lut 2019 11:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.
poniedziałek, 21 sty 2019 13:51

zaproszenie na V sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 16 stycznia 2019 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 8 sty 2019 10:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy umorzenia postępowania na rozbudowę drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
poniedziałek, 31 gru 2018 14:07

zaproszenie na sesję IV sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
czwartek, 20 gru 2018 12:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r. na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.
wtorek, 18 gru 2018 12:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotycz wydanego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW - etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.
wtorek, 18 gru 2018 12:25

zaproszenie na sesję III sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
wtorek, 11 gru 2018 11:54

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2018

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działach nr 40608/3, 40594/25, 40584/28, 40584/17, 40584/14, 40584/15, 40584/29, 40584/30 położonych przy ul. Słonecznikowej w Łomży
środa, 5 gru 2018 14:38

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2018

Zgłoszenie MPEC w Łomży Sp. z o.o. budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych o średnicy 2xDn200/355 mm od punktu "A" do punktu "C", budowy sieci 2xDn150/315mm od punktu "B" do punktu "D" oraz budowy komory ciepłowniczej w punkcie "B" w rejonie ul. Szmaragdowej w Łomży
wtorek, 12 cze 2018 15:05

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2018

Zgłoszenie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z trzema przyłączami do budynków handlowo - usługowych przy Alei Legionów w Łomży.
poniedziałek, 4 cze 2018 14:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s
poniedziałek, 6 mar 2017 08:34

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 236/14 z dnia 27.10.2014 roku w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych...

poniedziałek, 27 paź 2014 13:03

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej miasta Łomża wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska
czwartek, 2 sie 2012 14:41

OGŁOSZENIE

wyników otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży nr 8/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.
czwartek, 1 mar 2012 10:32

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku na rzecz mieszkańców Łomży, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
wtorek, 24 sty 2012 12:53

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok”

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
wtorek, 24 sty 2012 11:34

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011

Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych
środa, 23 mar 2011 10:44

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia”

piątek, 5 cze 2009 12:33

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej

Uchwała Nr 317/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 318/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 319/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 83/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/09 z dnia 27 maja w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.
piątek, 5 cze 2009 11:37