BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prawo miejscowe

Zapraszamy na stronę prawną.
Na stronie prawa możecie państwo znaleźć aktualne ustawy.
Data powstania: wtorek, 21 sty 2003 11:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Aldona Zientalska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 157646 razy

Wiadomości

zaproszenie na sesję XXV

wtorek, 17 maj 2016 10:03
Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2016 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
Czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

wtorek, 10 maj 2016 15:00
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo – usługowo – magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 23201/2, przy Al. Piłsudskiego w Łomży.
Czytaj całość

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 236/14 z dnia 27.10.2014 roku w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych...

poniedziałek, 27 paź 2014 13:03
Czytaj całość

INFORMACJA

czwartek, 2 sie 2012 14:41
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej miasta Łomża wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 1 mar 2012 10:32
wyników otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży nr 8/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku

wtorek, 24 sty 2012 12:53
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku na rzecz mieszkańców Łomży, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok”

wtorek, 24 sty 2012 11:34
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Czytaj całość

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011

środa, 23 mar 2011 10:44
Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych
Czytaj całość

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia”

piątek, 5 cze 2009 12:33
Czytaj całość

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej

piątek, 5 cze 2009 11:37
Uchwała Nr 317/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 318/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr 319/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 83/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/09 z dnia 27 maja w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.
Czytaj całość