Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu Szosa do Mężenina w Łomży

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 gru 2017 12:27
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2017 12:30
 • Wytwarzający informację: Naczelnik WAR Tomasz Walczuk
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WAR Tomasz Walczuk
 • Artykuł był czytany: 235 razy

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech stacji transformatorowych - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 12.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech kontenerowych stacji transformatorowych na terenie obejmującym działki nr: 30675/1, 31322, 31321, 30717, 30723, 30722, 30721, 30724, 30726, 30727, 30728, 30730, 31330, 30741, 30731/1, 30732/3, 30731/2, 30732/4, 30733/2, 30736/3, 30737, 30930, 24019, 23141/7, 23141/8, 23141/5, 23141/6, 23140, 22554/5, 23164, 23165, 23166/1, 22893/23, 22893/22, 22554/9, 23168, 23167/1, 23167/2, 22554/8, 23156, 23155, 23154, 23153, 23152, 23151 położone w rejonie ul. Poznańskiej, Al. Piłsudskiego
i ul. Spokojnej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 14:50
 • Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 14:58

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych nn i sn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Elbląska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

         

          Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 11.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych niskiego i średniego napięcia nN-0,4kV, SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 31324/1, 30260, 30259, 30258, 30257, 30256, 30255, 30254, 30253, 30252, 30251, 30250, 30249, 30248, 30247, 30246/2, 30245/2, 30244/1, 30244/2, 30243, 30242, 30241, 30240, 30239, 30238, 30237, 30236, 30300, 30601, 30221/8, 30220/8, 31324/2 położone w rejonie ul. Elbląskiej i ul. Wojska Polskiego w Łomży.

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

              Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 14:32
 • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 14:40

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

   

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 11.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 22893/40, 23224/3, 23224/1, 23444, 23445, 23446, 23461, 23460, 23459, 23458, 23447, 23472/1, 23472/23 położone w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

  

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

  

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 14:22
 • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 14:29