Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu rozdzielczego na terenie położonym w Konarzycach, w ul. Ładnej.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuje się, że na wniosek Łukasza Kowalskiego, ul. Reymonta 11/32, 18-400 Łomża została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu rozdzielczego na terenie położonym w Konarzycach, w rejonie ul. Ładnej, obejmującym działki nr: 56/45, 56/27 i 56/57.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 04.10.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2017 13:48
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2017 13:53