Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV - ul. Owocowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 02.09.2019r. została wydana decyzja Nr 30/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV, na terenie obejmującym działkę nr: 12298/13 oraz części działek nr: 12300/6, 12218/3, 12223, 12202, 12201, 12200/2 położonym w rejonie ul.: Sybiraków i Owocowej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2019 13:15
  • Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2019 13:18

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Działając na podstawie art.49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 02.09.2019r. została wydana decyzja nr 29/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 wraz z towarzyszącą jej kanalizacją światłowodową, na terenie obejmującym działki nr: 30226, 30216/3, 30217/3, 30219/3, 30220/2, 30221/2, 30601, 31331, 31333, 30748/1, 30749/1, 30750/1, 30753/1, 30754/1, 30756/1, 30757/1, 30807/1, 30808/1, 30811/5, 30812/5, 30813/5, 30814/1, 30815/1, 30816/1, 30817/1, 30818/4, 30818/5, 30820/4, 30820/5, 30821/4, 30821/5, 30822/4, 30822/5, 30823/4, 30823/5, 30824/1, 30825/4, 30825/5, 30827/4, 30827/5, 30750/2, 30826/1, 30828/4, 30828/5, 30829/1, 30830/4, 30830/5, 30831/8, 30831/9, 30832/7, 30832/8, 30832/5, 30833/1, 30834/1, 30852/1, 30853/1, 30857/1, 30858/1, 30860/2, 30860/4, 30861/3, 30861/6, 30861/8, 30877/6, 30929/4, 30910/45, 30910/93, 30910/95, 40653, 40070/1, 40070/8, 40071/2, 40071/1, 40073, 40074/1, 40074/2, 40074/3, 40076, 40075, 40116/1, 40116/3, 40116/5, 40116/6, 40145/4, 40146/1, 40146/4, 40147/2, 40649, 40207/13, 40653, 40207/5, 40654, 40653, 40386, 40389, 40387, 40391, 40392, 40420, 40421, 40422, 40454, 40209/1, 40418, położonym w rejonie ul.: Wojska Polskiego, mjr Stanisława Cieślewskiego, Poznańskiej i Al. Legionów w Łomży.

 

             Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

             Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

             Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2019 13:10
  • Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2019 13:15

Linki