Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku bursy nr 1 - ul. Kopernika

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych dla segmentów A i B budynku bursy nr 1 w Łomży, na terenie obejmującym działkę nr 10954/8 położonym przy ul. Kopernika 16 w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 sty 2019 12:33
 • Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 12:35

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Podleśna i ul. Włókiennicza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 14.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE, na terenie obejmującym działki nr: 30117/2, 30117/1, 30563/10, 30563/5, 30526/4 położonym przy ul. Podleśnej i ul. Włókienniczej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 sty 2019 12:31
 • Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 12:35

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE oraz dn 40mm PE - ul. Korczaka i ul. Dobra

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 14.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE oraz dn 40mm, na terenie obejmującym części działek nr 21439 i 21455 położonym w pasach drogowych ul. Korczaka i ul. Dobrej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 sty 2019 12:29
 • Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 12:35

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Kraska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 14.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE, na terenie obejmującym część działki nr 23402/6 położonym w pasie drogowym ul. Kraska w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 sty 2019 12:27
 • Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 12:35

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 15.01.2019r. została wydana decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV, na terenie obejmującym część działki nr 20400 położonym w pasie drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 sty 2019 10:12
 • Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2019 10:14

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej - ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Greenvit Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów, w dniu 11.01.2019r. została wydana decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV, na terenie obejmującym działkę nr 23166/7, położonym w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 11 sty 2019 08:44
 • Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 08:47