Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej, na działkach nr: 10428/28, 12575 w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 27.11.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 13:12
  • Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 13:20

OBWIESZCZENIE - dot. planowanej rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w rejonie ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Wojska Polskiego, obejmującym działkę nr 30226.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 27.11.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 12:58
  • Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 12:59