Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Łomża

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:39
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:41
 • Wytwarzający informację: Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Artykuł był czytany: 1671 razy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

zlokalizowany jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

 PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500

Kontakt: 513026847 email: pszok@zgo.lomza.eu

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Łomży.

 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie oddać następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne:

-       papier i tekturę;

-       tworzywa sztuczne;

-       drewno;

-       metale;

-       opakowania ze szkła;

-       zużyte opony;

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzętu nie należy demontować - powinny stanowić jedną całość;

-       zużyte baterie i akumulatory;

-       przeterminowane leki;

-       chemikalia;

-       oleje silnikowe,

-       farby, kleje, lepiszcza;

-       środki ochrony roślin;

-       odpady wielkogabarytowe (np. meble, łóżka, dywany, wózki dziecięce, rowery);

-       odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

 ** Do PSZOK-u możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

 Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty-gruz, papier-plastik) nie mogą być ze sobą zmieszane.

 Jeśli posiadasz dużą ilość odpadów (tzn 2-3 m3) możesz przewieźć je bezpośrednio na składowisko w Czartorii (gmina Miastkowo).

 Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

PSZOK nie przyjmuje także odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, ogrodów działkowych, itp.

Ponadto w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu CH Kaufland w Łomży przy ul. Piłsudskiego 18

w godz. 900 - 1300 prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sie 2016 13:42
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:54
 • Data edycji: piątek, 12 sie 2016 13:31

Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Łomża

Wykaz firm wpisanych do Rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łomża, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łomża.

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Numer w rejestrze

1

2

3

4

1.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 48

ROS.7032.1.2012

2.

Staubach Sp. z o.o. w Warszawie

00-102 Warszawa

ul. Marszałkowska 111

ROS.7032.1.2.2012

3.

  RDF Sp. z o.o. w Ostrołęce

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

WGK.7032.1.2.2016

4.

Zakład Usługowy „WINPOL” S.C.  Jan Wiśniewski, Wiesława Wiśniewska

18-400 Łomża

ul. Kazańska 1.

ROS.7032.1.4.2012

5.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

18-400 Łomża

ul. Przykoszarowa 22A

ROS.7032.1.6.2012

6.

MPK Pure Home Spółka z o.o. s.k. 

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

ROS.7032.1.7.2012

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Polowa 19

ROS.7032.1.8.2012

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD mgr inż. Walenty Pacewicz

15-680 Białystok

ul. Saturna 54

ROS.7032.1.10.2012

9.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży

ul. Akademicka 22 18-400 Łomża

ROS.7032.1.11.2012

10.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok

ROS.7032.1.12.2012

11.

KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Sikorskiego19c 19-300 Ełk

ROS.7032.1.14.2013

12.  Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży

 ul. Akademicka 22;

18-400 Łomża

 WGK.7032.1.1.2017

13.

Wiatrex Sp. z o.o.  z  s. w  Warszawie

ul. Puławska 233/54; 02-715 Warszawa

 WGK.7032.1.1.2018.KU

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lis 2012 09:13
 • Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 09:18
 • Data edycji: poniedziałek, 16 kwi 2018 11:43

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście - teksty uchwał w załącznikach:

1. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

2. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. uchwała w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

5. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6. uchwała w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:42
 • Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 12:07
 • Data edycji: czwartek, 9 cze 2016 09:39

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2017 - w załączniku

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 13:10
 • Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 14:40
 • Wytwarzający informację: Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Borawska Maria
 • Zaakceptował(a): Borawska Maria
 • Artykuł był czytany: 2118 razy

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego

1. MARS S.A. ul. Gorczyńska 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Wyszyńskiego 30.

 2. Sklep Zakładu Usług Informatycznych "NOVUM" Sp.z o.o., ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytych odpadów w Łomży przy ul. Spokojnej 9A.

 3. ASAJ Sp. z o.o., ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, 08-110 Siedlce.

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy Al. Legionów 60A.

 4. PTI Sp. z o.o., ul. Glogera 5, 31-222 Kraków

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Piłsudskiego 33.

5. "Elektromil", ul. Wojska Polskiego 163B, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. W. Polskiego 163 B.

 6. HAVO Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 6H, 15-688 Białystok

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Woziwocka 1 i Al. Piłsudskiego 6.

 7. Polska Telefonia Cyfrowa S.A., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

 Punkt zbierania zużytego sprzędtu w Łomży przy ul. Dwornej 1.

 8. MASTOR Jarosław Korytkowski, ul. Wojska Polskiego 51, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul Wojska Polskiego 51 oraz ul. Wojska Polskiego 51A.

 9. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Długiej 1.

 10. Pracownicza Spółka Cywilna "UNIKAT" Ireneusz Karcz, Marek Karcz, ul. Kazańska 6, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Kazańskiej 6.

 11. DOMAX S.A., ul. Rynek Piłsudskiego 79, 18-200  Wysokie Mazowieckie

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy pl. Stary Rynek 3, Al.Legionów 58A, Al.Poznańska 36A.

 12. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie - punkt zbierania przy Al. Legionów 58a, ul. Dworna 11.

 13. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A.

Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Nowogrodzka 200.

 14. "RUBIN" Jolanta Dąbrowska, al. Legionów 58, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy Al. Legionów 58.

15. "BIACOM" S.C. J.Jarończyk, D.Jarończyk z siedzibą w Białymstoku

 Punkt zbierania zużytego sprzętu Centrum Handlowe STOKROTKA ul. Piłsudskiego 14.

 16. CEFARM Białystok S.A., ul. Sienkiewicza 71/73, 15-590 Białystok

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Dwornej 35.

 17. PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Piłsudskiego 14A.

 18. Hurtownia Elektryczna "KABEL" S.C. Marzena i Zbigniew Cwalina, al. Piłsudskiego 60, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Piłsudskiego 60.

 19. "SANMET" Sp. J.MUŁA, al. Legionów 56, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Legionów 56.

 20. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.

 Punkt zbiórki zużytego sprzętu na terenie marketu Kaufland Łomża, ul. Piłsudskiego 18.

 21. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Porucznika Łagody 4B, al. Legionów 58A, ul. Dworna 11, ul. Wojska Polskiego 22, ul. Wyszyńskiego 4.

 22. GRENE Sp. z o.o. Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto

 Punkt zbierania zużutego sprzętu w Łomża przy ul. Poligonowej 1

 23. PTI Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Piłsudskiego 3.

 24. Kspeka Maria P.H.U., pl. Niepodległości 9, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy pl. Niepodległości 9.

 25. O.C.S. Sp. z o.o., ul. Targowa2, 03-731 Warszawa

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Legionów 27.

 26. TERG Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy al. Legionów 114.

 27. KSEPTECH Zdzisław Ksepka, pl. Niepodległości 9/1, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy pl. Niepodległości 9, pl. Niepodległości 9/1.

 28. BTS Hurtownia Elektrotechniczna, ul. Wojska Polskiego 53, 18-400 Łomża

 Punkt zbierania zużytego sprzętu w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 53.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 lip 2016 10:31
 • Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2006 10:43
 • Data edycji: środa, 26 wrz 2007 12:25