Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Łomża

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:39
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:41
 • Wytwarzający informację: Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Artykuł był czytany: 2073 razy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

zlokalizowany jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

 PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500

Kontakt: 513026847 email: pszok@zgo.lomza.eu

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Łomży.

 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie oddać następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne:

-       papier i tekturę;

-       tworzywa sztuczne;

-       drewno;

-       metale;

-       opakowania ze szkła;

-       zużyte opony;

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzętu nie należy demontować - powinny stanowić jedną całość;

-       zużyte baterie i akumulatory;

-       przeterminowane leki;

-       chemikalia;

-       oleje silnikowe,

-       farby, kleje, lepiszcza;

-       środki ochrony roślin;

-       odpady wielkogabarytowe (np. meble, łóżka, dywany, wózki dziecięce, rowery);

-       odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

 ** Do PSZOK-u możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

 Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty-gruz, papier-plastik) nie mogą być ze sobą zmieszane.

 Jeśli posiadasz dużą ilość odpadów (tzn 2-3 m3) możesz przewieźć je bezpośrednio na składowisko w Czartorii (gmina Miastkowo).

 Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

PSZOK nie przyjmuje także odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, ogrodów działkowych, itp.

Ponadto w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu CH Kaufland w Łomży przy ul. Piłsudskiego 18

w godz. 900 - 1300 prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sie 2016 13:42
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:54
 • Data edycji: piątek, 12 sie 2016 13:31

Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Łomża

Wykaz firm wpisanych do Rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łomża, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łomża.

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Numer w rejestrze

1

2

3

4

1.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 48

ROS.7032.1.2012

2.

Staubach Sp. z o.o. w Warszawie

00-102 Warszawa

ul. Marszałkowska 111

ROS.7032.1.2.2012

3.

  RDF Sp. z o.o. w Ostrołęce

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

WGK.7032.1.2.2016

4.

Zakład Usługowy „WINPOL” S.C.  Jan Wiśniewski, Wiesława Wiśniewska

18-400 Łomża

ul. Kazańska 1.

ROS.7032.1.4.2012

5.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

18-400 Łomża

ul. Przykoszarowa 22A

ROS.7032.1.6.2012

6.

MPK Pure Home Spółka z o.o. s.k. 

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

ROS.7032.1.7.2012

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Polowa 19

ROS.7032.1.8.2012

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD mgr inż. Walenty Pacewicz

15-680 Białystok

ul. Saturna 54

ROS.7032.1.10.2012

9.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży

ul. Akademicka 22 18-400 Łomża

ROS.7032.1.11.2012

10.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok

ROS.7032.1.12.2012

11.

KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Sikorskiego19c 19-300 Ełk

ROS.7032.1.14.2013

12.  Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży

 ul. Akademicka 22;

18-400 Łomża

 WGK.7032.1.1.2017

13.

Wiatrex Sp. z o.o.  z  s. w  Warszawie

ul. Puławska 233/54; 02-715 Warszawa

 WGK.7032.1.1.2018.KU

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lis 2012 09:13
 • Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 09:18
 • Data edycji: poniedziałek, 16 kwi 2018 11:43

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście - teksty uchwał w załącznikach:

1. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

2. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. uchwała w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

5. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6. uchwała w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:42
 • Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 12:07
 • Data edycji: czwartek, 9 cze 2016 09:39

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2017 - w załączniku

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 13:10
 • Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 14:40
 • Wytwarzający informację: Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Borawska Maria
 • Zaakceptował(a): Borawska Maria
 • Artykuł był czytany: 2508 razy

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w każdym punkcie sprzedającym taki sprzęt, przy zakupie nowego.

Nie nadające się do wykorzystania, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można również pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym na terenie MPGKiM w Łomży przy ul. Akademickiej 22. Punkt funkcjonuje w ciągu tygodnia (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00-14.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu przy CH Kaufland Al. J. Piłsudskiego 33 w Łomży.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 lip 2016 10:31
 • Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2006 10:43
 • Data edycji: środa, 26 wrz 2007 12:25