Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Łomża

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:39
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:41
 • Wytwarzający informację: Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WGK Andrzej Karwowski
 • Artykuł był czytany: 3438 razy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

zlokalizowany jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

 PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500

Kontakt: 513026847 email: pszok@zgo.lomza.eu

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Łomży.

 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie oddać następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne:

-       papier i tekturę;

-       tworzywa sztuczne;

-       drewno;

-       metale;

-       opakowania ze szkła;

-       zużyte opony;

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzętu nie należy demontować - powinny stanowić jedną całość;

-       zużyte baterie i akumulatory;

-       przeterminowane leki;

-       chemikalia;

-       oleje silnikowe,

-       farby, kleje, lepiszcza;

-       środki ochrony roślin;

-       odpady wielkogabarytowe (np. meble, łóżka, dywany, wózki dziecięce, rowery);

-       odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

 ** Do PSZOK-u możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

 Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty-gruz, papier-plastik) nie mogą być ze sobą zmieszane.

 Jeśli posiadasz dużą ilość odpadów (tzn 2-3 m3) możesz przewieźć je bezpośrednio na składowisko w Czartorii (gmina Miastkowo).

 Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

PSZOK nie przyjmuje także odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, ogrodów działkowych, itp.

Ponadto w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu CH Kaufland w Łomży przy ul. Piłsudskiego 18

w godz. 900 - 1300 prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sie 2016 13:42
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:54
 • Data edycji: piątek, 12 sie 2016 13:31

Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Łomża

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łomża, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łomża  - wg. stanu na dzień 04 marca 2019r.

 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego działalność regulowaną

Adres

Numer NIP

REGON

 
 

1

2

3

4

5

 

 1

MPO Sp. z o. o. w Białymstoku

15-950 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48

542-020-10-38

50025892

 
 

 2

Zakład Usługowy "WINPOL" S.C. Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

18-400 Łomża ul. Kazańska nr 1.

718-16-89-195

450665076

 
 

 3

Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk

18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 22A

723-100-47-34

450080878

 
 

 4

MPK Pure Home Sp. z o. o. spółka komandytowa

07-401 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5

758-211-70-04

551318936

 
 
5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   w Zambrowie Sp. z o.o.

18-300 Zambrów ul. Polowa nr 19

723-000-14-03

450078172

 
 

6

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży

18-400 Łomża       ul. Akademicka 22

718-005-19-64

450011423

 
 
 

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o. o.

15-102 Białystok ul. Kombatantów nr 4

542-020-26-35

50034069

 
 

8

"KOMA" Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

19-300 Ełk ul. Sikorskiego nr 19c

848-186-01-85

281398080

 
 
9

RDF Sp. z o. o. w Ostrołęce

07-401 Ostrołęka   ul. Kołobrzeska 5

758-235-06-57

145849705

 
 

10

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży

18-400 Łomża  ul. Akademicka 22

718-214-18-32

361102927

 
 
11

WIATREX Sp. z o. o. z siedzibą    w Warszawie  

02-715 Warszawa  ul. Puławska 233/54

113-283-60-90

142949234

 
 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lis 2012 09:13
 • Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 09:18
 • Data edycji: poniedziałek, 16 kwi 2018 11:43

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście - teksty uchwał w załącznikach:

1. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

2. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. uchwała w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

5. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6. uchwała w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:42
 • Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 12:07
 • Data edycji: czwartek, 9 cze 2016 09:39

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2018 - w załączniku

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 13:10
 • Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 14:40
 • Data edycji: środa, 3 lip 2019 08:05
 • Wytwarzający informację: Andrzej Karwowski
 • Opublikował(a): Borawska Maria
 • Zaakceptował(a): Borawska Maria
 • Artykuł był czytany: 3708 razy
 • Ilość edycji: 1

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w każdym punkcie sprzedającym taki sprzęt, przy zakupie nowego.

Nie nadające się do wykorzystania, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można również pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym na terenie MPGKiM w Łomży przy ul. Akademickiej 22. Punkt funkcjonuje w ciągu tygodnia (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00-14.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu przy CH Kaufland Al. J. Piłsudskiego 33 w Łomży.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 lip 2016 10:31
 • Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2006 10:43
 • Data edycji: środa, 26 wrz 2007 12:25

Raport z realizacj Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 za okres 2017-2018

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Łomża za lata 2017-2018 - w załączeniu

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: środa, 8 sty 2020 09:02
 • Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 12:57

Linki