Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji Nr 7/D/17 z dnia 23.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: : „Rozbudowa ulicy Dmowskiego w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07 kwietnia 2017 r.- została wydana decyzja Nr 7/D/17 z dnia 23.05.2017 r.      o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: : „Rozbudowa ulicy Dmowskiego w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” na długości 329,4 mw zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • jezdnię,
 • chodniki,
 • parkingi,
 • kanalizację deszczową,
 • oświetlenie uliczne, przebudowę kanału sieci cieplnej,
 • wycinkę (kolidujących z realizowanym zadaniem) i nasadzenia (w zaplanowanych miejscach) drzew i krzewów – w takiej samej ilości,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 22827/1 na działki nr: 22827/5, 22827/4,
 • działki nr 22827/3 na działki nr: 22827/6, 22827/7,
 • działki nr 22828 na działki nr: 22828/2, 22828/1, 22828/3,
 • działki nr 22824/51 na działki nr: 22824/123, 22824/124,
 • działki nr 22824/52 na działki nr: 22824/125, 22824/126, 22824/127,
 • działki nr 22790/26 na działki nr: 22790/31, 2279/30, 22790/32, 22790/33,
 • działki nr 22790/14 na działki nr: 22790/29, 22790/28.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

23784, 22644/4, 22824/22, 22827/5 (powstałej z podziału działki 22827/1), 22827/2, 22827/6 (powstałej z podziału działki 22827/3), 22828/2 (powstałej z podziału działki nr 22828), 22824/123 (powstałej z podziału działki nr 22824/51), 22824/125 (powstałej z podziału działki nr 22824/52), 22790/31 (powstałej z podziału działki nr 22790/26), 22850, 22790/29 (powstałej z podziału działki nr 22790/14)

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

 • 22790/33 (powstałej z podziału działki nr 22790/26), 22790/28 (powstałej z podziału działki nr 22790/14), 22824/104, 22824/105, 22824/107, 22824/93, 22824/118, 22824/103, 22697/2, 23800 pod projektowaną sieć kanalizacji deszczowej i kabla elektrycznego oświetlenia ulicy,
 • 22790/30 (powstałej z podziału działki 22790/26) pod likwidację istniejącej sieci oświetleniowej,
 • 22827/7 (powstała z podziału działki nr 22827/3) oraz 22790/30 (powstała z podziału działki nr 22790/26) pod projektowaną kanalizację deszczową.

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

 

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 24 maj 2017 12:58
 • Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 13:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji Nr 6/D/17 z dnia 19.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.03.2017 r., sprostowanego w dniu 05.04.2017 r. - została wydana decyzja Nr 6/D/17 z dnia 19.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną” od ul. Wesołej (od km 0+000,00 do km 0+148,94) – w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 

   • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi dla kategorii KR2,
   • wykonaniu jezdni z kostki brukowej,
   • wykonaniu chodników,
   • budowę zjazdów indywidualnych,
   • budowie systemu odwodnienia wraz ze studniami i przykanalikami,
   • budowie oświetlenia drogowego,
   • zagospodarowaniu zieleni w granicach pasa drogowego

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

   • działki nr 21991 na działki 21991/1 i 21991/2,

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

   • 23609/2, 22009/2, 22005/1, 21987 – działki w całości przewidziane pod pas drogowy,
   • 21991/1 – działce powstałej z podziału działki 21991,

oraz działce przeznaczonej do czasowego zajęcia:

   • 23797 – w celu podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu z sieciami istniejącymi w pasie drogowym ul. Wesołej.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 maj 2017 15:08
 • Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 15:16
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 100 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 marca 2017 r.- została wydana decyzja Nr 5/D/17 z dnia12.05.2017 r.    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+415,50”, w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ulicy Stacha Konwy od km 0+000,00 do km 0+415,50,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników i budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci cieplnej,
 • przebudowę doziemnej sieci energetycznej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 10140/1 na działki 10140/13 i 10140/14.

Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych;

 • 10132/2, 10133, 10153, 10164 (obręb 0001 m. Łomża)
 • 10140/13 (powstałej z podziału działki nr 10140/1)

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

 • 10224, 10137/1,10137/2 (obręb 0001 m. Łomża) pod przebudowę kolizji sieci cieplnej i elektrycznej.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 maj 2017 13:31
 • Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 13:37
 • Wytwarzający informację: Prezydenta Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 124 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 marca 2017 r.- została wydana decyzja Nr 4/D/17 z dnia 09.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowę ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w zakresie robót budowlanych obejmujących;

  • jezdnię,
  • ciąg pieszo – rowerowy,
  • chodniki,
  • zjazdy,
  • parkingi,
  • pasy postojowe dla samochodów osobowych,
  • kanalizację deszczową,
  • oświetlenie uliczne,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

  • działki nr 30101/5 na działki 30101/25 i 30101/24.

Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

30101/22, 30101/3, 30101/5 (numer nieruchomości przed podziałem), 30938, 30101/6, 30958, 30981, 31006, 30104/1, 30104/2, 30104/3, 31319, 30101/8, 31198/1, 30101/9, 30101/10, 30101/11, 30101/12, 30101/16, 30072/2, 30116

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

  • 30116, 30101/22 - obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z linią oświetleniową istniejącą na ulicy Piaski,
  • 31198/1 – obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z szafką pomiaru zużycia energii elektrycznej,

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 10 maj 2017 11:46
 • Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 11:55
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta dr Agnieszka Barbara Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 124 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę nr 87/17 z dnia 05.05.2017 r. na działkach nr 30041/2, 30042/1 i 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., 353) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2017 r., została wydana decyzja Nr 87/17 udzielająca Pawłowi Przestrzelskiemu pozwolenia na przebudowę odcinka kanału: Rowu Zawala 2, urządzenia melioracji podstawowych, odprowadzającego wody do rzeki Łomżyczki na rów kryty Ø 0,60 m, L=92,0 mb zlokalizowany na działce nr 30041/2, 30042/1 i 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/sBudownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 14:59
 • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 15:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę Nr 86/17 z dnia 05.05.2017 r. na działkach nr 30041/2, 30042/1, 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., 353) podajedo publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2017 r., została wydana decyzja Nr 86/17 udzielająca Pawłowi Przestrzelskiemu pozwolenia na budowę budynku magazynowo – biurowego, wiaty na palety, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi i separatorami substancji ropopochodnych, budowę zbiornika retencyjnego, naziemnego zbiornika na gaz LPG oraz totemu informacyjnego, parkingów na samochody osobowe i ciężarowe z utwardzeniami i drogami dojazdowymi wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną gazową na działkach nr 30041/2, 30042/1, 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/sBudownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 14:52
 • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 14:58
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 159 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 242 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 230 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 394 razy