Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowe w serwisie
2019-02-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Wyzwolenia
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Łukasińskiego i ul. Pułkowa
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża
Dodanie nowej wiadomości: Nowy e-dowód
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 46/19 z dnia 22 lutego w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży.

2019-02-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-02-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 03.03.2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji KU Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie "Piątuś Cup"
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie "JBB Nadzieja Cup"
Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone pzrez podmioty zewnętrzne w 2018 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie badań archeologicznych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 45/19 z dnia 20 lutego w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/19 z dnia 19 lutego w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania po raz ósmy o udzielenie zamówienia publicznego na budowę fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana II - Papieża Pielgrzyma w Łomży.

2019-02-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o ósmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W ŁOMŻY”
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.19
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.19
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 27 lutego 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3.19
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.18
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.18
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 26 lutego 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-02-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia miasta Łomża do projektu pn. "Szkoła Liderów Miast"
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przystąpienia miasta Łomża do programu "Weterani są wśród nas - miasto przyjazne weteranom".
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości realizacji idei zaprojektowania ulicy w typie "woonerf".
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie uruchomienia nowej trasy przejazdu autobusów MPK ulicami Piękną i Bernatowicza
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r w sprawie włączenia przedstawiciela RM Łomży do składu Rady Gospodarczej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-02-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zabezpieczenia w w projekcie II etapu budowy Bulwarów w pomieszczeniach infrastruktury przebieralni dla "Morsów"
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zapewnienia na terenie kąpieliska przebieralni dla "Morsów"
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/19 z dnia 15 lutego w sprawie: powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i regulaminu jej działania
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 43/19 z dnia 15 lutego w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 256/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/19 z dnia 12 lutego w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok

2019-02-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisji Edukacji i Kultury
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Mazurska
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku bursy nr 2 - ul. Stacha Konwy 13
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN - Al. Legionów i ul. Sikorskiego
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.02.2019 r. w sprawie montażu finansowego na 2019 rok dot. miejskich rowerów ŁoKeR
Dodanie nowej wiadomości: TEST MASEK ANTYSMOGOWYCH
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - szacowanie nieruchomości
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac geodezyjnych
Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 18 lutego
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/19 z dnia 14 lutego w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/19 z dnia 13 lutego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 508 · 509 · 510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 515 · 516 · 517 · 518 · 519 · 520 · 521 · 522 · 523 · 524 · 525 · 526 · 527 · 528 · 529 · 530 · 531 · 532 · 533 · 534 · 535 · 536 · 537 · 538 · 539 · 540 · 541 · 542 · 543 · 544 · »