Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowe w serwisie
2017-09-22
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 312/17 z dnia 22 września w sprawie: wydawania Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 311/17 z dnia 21 września w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont jezdni drogi krajowej Nr 63 - ul. Szosa Zambrowska w Łomży.

2017-09-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont jezdni drogi krajowej Nr 63 – ul. Szosa Zambrowska w Łomży
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 309/17 z dnia 20 września w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa alejek, fontanny, tężni, toalety, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowej do podlewania oraz dostawa z montażem wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 309/17 z dnia 20 września w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i wykonanie trawników oraz pielęgnacji w/w roślin w okresie gwarancyjnym na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".

2017-09-20
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 308/17 z dnia 20 września w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 299/17 z dnia 13 września w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 314/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.12.2012 r. w sprawie rachunkowości i zakładowego planu kont Urzędu Miejskiego w Łomży

2017-09-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 września 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLV
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Rządowa
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-09-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu rozdzielczego na terenie położonym w Konarzycach, w ul. Ładnej.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - Doradca Kariery 4 stanowiska w UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań – Etap II
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 296/17 z dnia 7 września w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 307/17 z dnia 15 września w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży" - ul. Zawadzka odc. I i II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 306/17 z dnia 15 września w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 305/17 z dnia 15 września w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 304/17 z dnia 15 września w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020

2017-09-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/17 z dnia 10 lipca 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/17 z dnia 29 maja 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/17 z dnia 23 maja 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4"
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 303/17 z dnia 15 września w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 302/17 z dnia 15 września w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 301/17 z dnia 15 września w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o przyznanie Stpendium Prezydenta Miasta Łomża oraz nagród edukacyjnych za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom oraz studentom I roku uczelni publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2016/2017
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 298/17 z dnia 8 września w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

2017-09-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 30421/2
Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 22293/1
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: ONE LIFE NETWORK – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 297/17 z dnia 8 września w sprawie: ustalenia cen za usługi komunalne związane z korzystaniem z Parku Wodnego w Łomży przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15 oraz Pływalni w Łomży przy ul. Niemcewicza 17A zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 300/17 z dnia 14 września w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża położonej w Łomży przy ul. Ptasiej.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · »