Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowe w serwisie
2018-12-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PRODUKTY CHRONIONE POD LUPĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 372/18 z dnia 7 grudnia w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 10/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie udzielenia dotacji Hospicjum p.w. Świętego Ducha w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 9/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 8/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 – 2031
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 7/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 6/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łomży
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 5/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 4/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Łomży
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 3/II/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Łomży

2018-12-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Edukacji i Kultury
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Bezpieczeństwa
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Gospodarki Komunalnej
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Finansów i Skarbu Miasta
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rewizyjna
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 14.09.2018 r. /złożone w związku z upływem kadencji/
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/18
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 371/18 z dnia 6 grudnia w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5.

2018-12-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2018
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: P.O. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe z dnia 30.10.2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Transmisja "na żywo" z Sesji RM VIII kadencji.
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Bartnicza
Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z obrad I Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniach 21 listopada 2018r. i 26 listopada 2018r.
Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia miasta
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności w UM w Łomży.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 370/18 z dnia 5 grudnia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przystosowanie budynku do przepisów ppoż - Bursa Szkolna Nr 1.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 369/18 z dnia 5 grudnia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia miasta w latach 2019 i 2020.

2018-12-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: PREZENTY PRZEZ INTERNET? PRZECZYTAJ PORADY UOKIK
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1"
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-12-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9"
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 368/18 z dnia 3 grudnia w sprawie: powołania kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za szczególne dokonania w dziedzinie kultury.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 365/18 z dnia 30 listopada w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 367/18 z dnia 3 grudnia w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu 24 grudnia 2018 roku
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 366/18 z dnia 3 grudnia w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

2018-11-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Przykoszarowa 31
Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Dodanie nowej wiadomości: „NetLeaders” i kryptowaluta DasCoin – postępowanie UOKiK
Dodanie nowej wiadomości: Decyzja w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia przez Skarb Państwa - Łomżyca
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży"
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 358/18 z dnia 26 listopada w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

2018-11-29
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Budowa i przebudowa chodników w Łomży - ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka""
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 364/18 z dnia 29 listopada w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa budynku Bursy Szkolnej Nr 3.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 363/18 z dnia 29 listopada w sprawie: Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 362/18 z dnia 29 listopada w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 508 · 509 · 510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 515 · 516 · 517 · 518 · 519 · 520 · 521 · 522 · 523 · 524 · 525 · 526 · 527 · 528 · 529 · 530 · 531 · 532 · 533 · 534 · 535 · 536 · 537 · »