Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości zwołał posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14 w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 14/20 z dnia 26 października  2020 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta – druk nr 518, 518 A.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży – druk nr 516, 516 A.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji – druk nr 517, 517 A.
  5. Informacja na temat przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2020/2021 – druk nr 521.
  6. Sprawy różne. 

 

Jednocześnie informuję, że w Biurze Rady Miejskiej do wglądu Państwa Radnych znajduje się Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w październiku 2020 roku oraz Biuletyn Informacyjny PUP w Łomży o sytuacji na lokalnym rynku pracy w III kwartale 2020 roku.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o Państwa zdrowie, proszę o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, a w szczególności zastosowania środków ochrony osobistej /maski ochronne/ oraz korzystania z dostępnych w Urzędzie Miejskim środków do dezynfekcji.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 18 lis 2020 11:56
  • Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 11:58
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lis 2020 11:17