Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 roku /piątek/ o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 .

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża – druk nr 325, 325 A.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2020 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości za 2019 rok.
  5. Sprawy różne.

 

Jednocześnie informuję, że w Biurze Rady Miejskiej do wglądu Państwa Radnych znajduje się „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w grudniu 2019 roku”.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

     

           

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                     Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                                       Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

                                                                                                             Witold Wł. Chludziński

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 sty 2020 09:49
  • Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2020 09:50
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2020 07:53