Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję wrześniową 2023

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2023 r. /druk 1130/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Łomża ze spółki Agencja rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łomży /druk nr 1125, 1125A/
 3. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomży w roku budżetowym 2022  pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2024 rok /druk nr 1128, 1128A/
 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” /druk nr 1126, 1126A/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego /druk nr 1127, 1127A/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 595/LXIX/23 Rady miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1129, 1129A/
 7. wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Krętej /druk nr 1131, 1131A/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg /druk nr 1132, 1132A/
 9. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 /druk nr 1135, 1135A/,

 10.  

   Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1136, 1136A/.

 11.  

   Wniosek  w sprawie reperacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie miasta Łomża /druk nr 1134, 1134A

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 wrz 2023 10:55
 • Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2023 11:01
 • Data edycji: piątek, 15 wrz 2023 13:35
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej