Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady XX sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 22 stycznia 2020 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2019 r. /druk 329/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034  /druk nr 328, 328A/

 

b)   w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 330, 330A/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży /druk nr 331, 331A/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 325, 325A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w mieście Łomża na rok szkolny 2019/2020 /druk 326, 326A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 

 1. Analiza „Raportu o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk 327/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Złożenie informacji o pracy w 2019 roku przez Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji.

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XVIII i XIX sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                                                                      Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                              Andrzej J. Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 sty 2020 12:44
 • Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2020 12:51
 • Data edycji: czwartek, 16 sty 2020 14:10