Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 489/LIII/18

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130) art 17 ust. 1 pkt.1 art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Przyjmuje się aktualizację „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021” przyjęto Uchwałą Nr 167/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r.

2. Aktualizacja strategii stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

 

Wiesław Tadeusz Grzymała

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2018 10:51
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 429 razy
Linki