Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 386/XLIV/17

z dnia: 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie: w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łomża na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 21.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. - Dz.U.2016.1610 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łomża na lata 2017 – 2024 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 291/XLIV/05 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Łomża na lata 2005 – 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 1 wrz 2017 10:36
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 328 razy