Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 .

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Analiza lokalnego rynku pracy oraz zapoznanie się z formami przeciwdziałania bezrobociu i środkami na te działania przeznaczonymi w 2017 roku – druk nr 840.
  2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB – druk nr 848.
  3. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ZB – druk nr 849.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność miasta Łomża – druk nr 847, 847 A.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, na cele sakralne – druk nr 846, 846 A.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Łomża – druk nr 833, 833 A.
  7. Sprawy różne

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.  

           

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                     Komisji Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                      i Rozwoju

                                                                                                                     Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 15:00
  • Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 15:01
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 07:48
Linki