Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 .

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 12/18 z dnia 26 marca 2018 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża, rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Meblowej – druk nr 842, 842 A.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża, rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego – druk nr 843, 843 A.
  4. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży na lata 2018 – 2023 – druk nr 845, 845 A.
  5. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 832.
  6. Sprawy różne.

Jednocześnie informuję, że w Biurze Rady Miejskiej znajduje się do wglądu Państwa Radnych Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w marcu 2018 roku.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.  

 

           

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                     Komisji Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                      i Rozwoju

 

                                                                                                                     Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 14:59
  • Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 15:00
  • Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2018 08:19
Linki