Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 26 września 2017 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 

 1. Przyjęcie protokołu nr 4/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.  w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury - druk nr 689,690
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 695, 695A
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2018 w działach merytorycznie podległych Komisji. – druk nr 708,708A
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. – druk nr 699,699A
 6. Informacja na temat projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych. – druk nr 701
 7. Informacja na temat naboru do przedszkoli, szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście. – druk nr 700
 8. Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach rozwoju sportu łomżyńskiego. – druk nr 705
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.                                

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji,

Kultury i Sportu

 

Hanka Gałązka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 09:32
 • Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 09:35