Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, które odbędzie się w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 46/17 z dnia 17 maja 2017 r.
  2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży – druk nr 625.
  3. Sprawozdanie MPGKiM ZB z realizacji awaryjnego wywozu odpadów z terenu miasta Łomża w okresie 4.01.2017 – 31.03.2017 r. – druk nr 624.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Studenckiej, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 617, 617 A.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w Łomży u zbiegu ulic: Zawadzkiej i Katyńskiej – druk nr 618, 618 A.
  6. Przeanalizowanie problemu deficytu miejsc parkingowych na łomżyńskiej Starówce oraz rozważenie możliwości przywrócenia opłat w Strefie Ograniczonego Postoju w kontekście petycji złożonej przez właścicieli sklepów z ulic: Długa, Krótka i Dworna.

7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                              Jan Olszewski                                    

                                                          

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 maj 2017 13:24
  • Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 13:26
  • Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2017 08:09