Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 286/23

z dnia: 20 października
w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży oraz specjalnej linii komunikacyjnej na dzień 1 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 3 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666, z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688, 1720.) oraz § 1 ust. 1 pkt p uchwały nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam specjalną linię komunikacyjną ułatwiającą dojazd do cmentarzy na terenie Miasta Łomża, kursującą w dniu 1 listopada 2023 r.
§ 2. Ustalam uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w dniu 1 listopada 2023 r. dla wszystkich pasażerów, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w obrębie Miasta Łomży.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Spółka z o.o.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.

Prezydent Miasta
dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: sobota, 21 paź 2023 21:27
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 123 razy