Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 54/22

z dnia: 25 lutego
w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt p uchwały nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.), w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łomży w dniu 8 marca są uprawnione wszystkie kobiety. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-kacji w Łomży Spółka z o.o. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2022 roku.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 25 lut 2022 13:53
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 180 razy