Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA 434/XLVIII/17

z dnia: 13 grudnia 2017 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 2017.1875) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2017.38, Dz. U. 2017 poz. 1769, Dz. U. 2017.1985 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 19 gru 2017 14:35
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1185 razy