Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 261/XXXII/16

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica

            Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Z 2015 r. poz. 139; zm. poz. 1893; z 2016 r. poz. 1250) oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz § 6 ust.1 Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r., Nr 68, poz.788) Rada Miejska Łomży stosownie do Wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży postanawia, co następuje:

 

§ 1

            Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

            Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piątnica na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taryfa podlega ogłoszeniu w terminie do 7 dni od daty jej podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Łomży

 

 

                                                                                     Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 gru 2016 09:11
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 407 razy