Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA Nr 193/XXIV/16

z dnia: 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art . 35a  ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 ze zm.)   Rada Miejska Łomży ustala, co następuje:

   § 1.  Zatwierdza się „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” w 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dofinansowania

            zadań w 2016 r.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                 Wiesław Tadeusz Grzymała

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 21 kwi 2016 10:38
  • Wytwarzający informację: Rada Miejska
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1670 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej