Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 115/XVII/15

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust. 1 pkt. 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomża” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                      Bernadeta Krynicka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 paź 2015 10:20
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2066 razy