Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 97/XV/15

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża

na 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                      Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                         Bernadeta Krynicka

 

 

 

 

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2015 08:22
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1036 razy