Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 453/LXI/10

z dnia: z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Domu Pomocy Społecznej w Łomży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; (zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Dz. U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; Dz. U z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652 ) Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalach i Domu Pomocy Społecznej w Łomży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 roku
Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

31
Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Piłsudskiego 11
tel. 4733510

32
Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana. Wyszyńskiego w Łomży
Pawilon Zakaźny Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
tel. 4733757

33 Dom Pomocy Społecznej w Łomży Dom Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Polowa 39, tel. 2165252


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 29 kwi 2010 14:14
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1356 razy