Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOMŻY z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący:

 

Jan Leszczewski

 

Zastępca Przewodniczącego:

 

Paweł Piwowarski

 

Członkowie:

 

1)

Bernardeta Domitr

 

2)

Barbara Gawrońska

 

3)

Edyta Murat

 

4)

Monika Pokropowicz

 

5)

Magdalena Wycińska

 

/pieczęć Komisji/

 

Załącznik

do uchwały

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży

z dnia 4 listopada 2010 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

1.

Danuta Kneć, zam: Łomża

2.

Danuta Kamińska, zam: Łomża

3.

Daniel Żelazny, zam: Łomża

4.

Agnieszka Cichoń, zam: Łomża

5.

Małgorzata Kuczyńska, zam: Łomża

6.

Edward Kamiński, zam: Łomża

7.

Aneta Barbara Wysmułek, zam: Łomża

8.

Agnieszka Kijek, zam: Łomża

9.

Małgorzata Kadłubowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

1.

Helena Bożena Wieczorek-Stępińska, zam: Łomża

2.

Janina Karpińska, zam: Łomża

3.

Mirosława Brzósko, zam: Łomża

4.

Marta Kowalewska, zam: Łomża

5.

Anna Kaczyńska, zam: Łomża

6.

Paweł Rudnicki, zam: Łomża

7.

Jarosław Wojciech Świątkowski, zam: Łomża

8.

Agnieszka Małgorzata Pruszko, zam: Łomża

9.

Bożena Bogumiła Milewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3:

1.

Jarosław Kluczyk, zam: Łomża

2.

Anna Bognacka, zam: Łomża

3.

Aldona Kościelecka, zam: Łomża

4.

Cecylia Bęczkowska, zam: Łomża

5.

Elżbieta Honorata Poreda, zam: Łomża

6.

Monika Remez, zam: Łomża

7.

Magdalena Kijek, zam: Łomża

8.

Zofia Józefa Tomasiewicz, zam: Łomża

9.

Halina Zając, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4:

1.

Janina Jaroszewska, zam: Łomża

2.

Andrzej Karpiński, zam: Łomża

3.

Natalia Brzósko, zam: Łomża

4.

Sylwia Suchodolska, zam: Łomża

5.

Patrycja Kułakowska, zam: Łomża

6.

Krystyna Wieczorek, zam: Łomża

7.

Anna Pianko, zam: Łomża

8.

Halina Szymańska, zam: Łomża

9.

Anna Skrzeszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5:

1.

Aniela Weronika Milewska, zam: Łomża

2.

Elżbieta Wójcik, zam: Łomża

3.

Robert Matyszewski, zam: Łomża

4.

Krzysztof Szaraj, zam: Łomża

5.

Dorota Kownacka, zam: Łomża

6.

Anna Czech, zam: Łomża

7.

Maria Melaniuk, zam: Łomża

8.

Tomasz Sebastian Tarnowski, zam: Łomża

9.

Barbara Wykowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6:

1.

Sebastian Chrzanowski, zam: Łomża

2.

Maria Śleszyńska, zam: Łomża

3.

Joanna Dziekońska, zam: Łomża

4.

Zofia Czajkowska, zam: Łomża

5.

Małgorzata Matuszewska, zam: Łomża

6.

Małgorzata Zduńczyk, zam: Łomża

7.

Kamil Kowalczyk, zam: Łomża

8.

Katarzyna Gniazdowska, zam: Łomża

9.

Katarzyna Jarząbek, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7:

1.

Stanisława Korytkowska, zam: Łomża

2.

Anna Darmetko, zam: Łomża

3.

Agnieszka Jackowska, zam: Łomża

4.

Barbara Matyszewska, zam: Łomża

5.

Agata Beata Werczyńska, zam: Łomża

6.

Janina Ciborowska, zam: Łomża

7.

Kamil Piwko, zam: Łomża

8.

Mieczysław Klimczuk, zam: Łomża

9.

Urszula Chętnik, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8:

1.

Jolanta Dąbrowska, zam: Łomża

2.

Damian Kijek, zam: Łomża

3.

Mariusz Zabielski, zam: Łomża

4.

Cezary Piaszczyk, zam: Łomża

5.

Kamil Laskowski, zam: Łomża

6.

Anna Sylwia Lesicka, zam: Łomża

7.

Teresa Deptuła-Lewandowska, zam: Łomża

8.

Justyna Małachowska, zam: Łomża

9.

Elżbieta Pikulińska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9:

1.

Eugeniusz Mioduszewski, zam: Łomża

2.

Dorota Wiśniewska, zam: Łomża

3.

Kazimierz Święciński, zam: Łomża

4.

Paweł Michalak, zam: Łomża

5.

Irena Pauperowicz, zam: Łomża

6.

Jolanta Samselska, zam: Łomża

7.

Marta Wojewoda, zam: Łomża

8.

Ewa Zabielska, zam: Łomża

9.

Antoni Kiełczewski, zam: Stare Kupiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10:

1.

Stanisław Darmetko, zam: Łomża

2.

Agnieszka Darmetko, zam: Łomża

3.

Bożena Kadłubowska, zam: Łomża

4.

Andrzej Karwowski, zam: Łomża

5.

Katarzyna Sokołowska, zam: Łomża

6.

Anna Święczkowska, zam: Łomża

7.

Waldemar Wasilewski, zam: Łomża

8.

Marianna Filipkowska, zam: Łomża

9.

Grażyna Zabielska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11:

1.

Elżbieta Joanna Zdunek, zam: Łomża

2.

Maria Jabłońska, zam: Łomża

3.

Karolina Krzykowska, zam: Łomża

4.

Anna Bzura, zam: Łomża

5.

Janusz Zbiejczuk, zam: Łomża

6.

Małgorzata Sienicka, zam: Łomża

7.

Jolanta Węgrowska, zam: Łomża

8.

Dorota Łazarczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12:

1.

Piotr Bagiński

2.

Anna Kraińska, zam: Łomża

3.

Jacek Piotr Przestrzelski, zam: Łomża

4.

Walentyna Kołakowska-Szulwic, zam: Łomża

5.

Jerzy Frydrych, zam: Łomża

6.

Anna Iwona Kaseja, zam: Łomża

7.

Bożena Budzich, zam: Łomża

8.

Tomasz Węgrowski, zam: Łomża

9.

Izabela Kowalewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13:

1.

Jacek Chojnowski, zam: Łomża

2.

Jerzy Żelazny, zam: Łomża

3.

Elżbieta Jarota, zam: Łomża

4.

Marianna Ruszczyk, zam: Łomża

5.

Marcin Werczyński, zam: Łomża

6.

Krystyna Maria Chojnowska, zam: Łomża

7.

Robert Późniewski, zam: Łomża

8.

Wiesław Krzysztof Panasiuk, zam: Łomża

9.

Jerzy Prokopczuk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14:

1.

Paweł Laskowski, zam: Łomża

2.

Tomasz Szczodry, zam: Łomża

3.

Anastazja Konopka, zam: Łomża

4.

Wioletta Nowak, zam: Łomża

5.

Michał Zduńczyk, zam: Łomża

6.

Anita Małgorzata Włodarczyk, zam: Łomża

7.

Teresa Bikowska, zam: Łomża

8.

Wojciech Pardo, zam: Łomża

9.

Jadwiga Kozłowska, zam: Zawady

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15:

1.

Lidia Wierciszewska, zam: Łomża

2.

Janusz Nowicki, zam: Łomża

3.

Anna Gromek, zam: Łomża

4.

Barbara Lis, zam: Łomża

5.

Katarzyna Kurpiewska, zam: Łomża

6.

Magdalena Pawelczyk, zam: Łomża

7.

Monika Grygo, zam: Łomża

8.

Sylwia Tyszko, zam: Łomża

9.

Hanna Kicała, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16:

1.

Magdalena Nerkowska, zam: Łomża

2.

Łukasz Cwalina, zam: Łomża

3.

Zofia Kowalewska, zam: Łomża

4.

Paweł Jarnutowski, zam: Łomża

5.

Wanda Chojnowska, zam: Łomża

6.

Mateusz Piotr Zduńczyk, zam: Łomża

7.

Marzanna Anetta Paduch, zam: Łomża

8.

Agnieszka Ruszczyk, zam: Łomża

9.

Marzenna Sawicka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17:

1.

Piotr Stokowski, zam: Łomża

2.

Barbara Denkiewicz, zam: Łomża

3.

Lech Śleszyński, zam: Łomża

4.

Grażyna Lewandowska, zam: Łomża

5.

Cezary Artur Duda, zam: Łomża

6.

Łukasz Bistroń, zam: Łomża

7.

Agnieszka Bagińska, zam: Łomża

8.

Robert Sobociński, zam: Łomża

9.

Grażyna Danuta Rostkowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18:

1.

Teresa Poteraj, zam: Łomża

2.

Elżbieta Kamińska, zam: Łomża

3.

Dominika Jarosz, zam: Łomża

4.

Agnieszka Rajkowska, zam: Łomża

5.

Zofia Lech-Kowalczyk, zam: Łomża

6.

Beata Marzena Dołęgowska, zam: Łomża

7.

Agnieszka Saniewska, zam: Łomża

8.

Krystyna Butrynowicz, zam: Łomża

9.

Marianna Gieros, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19:

1.

Ewa Wróblewska, zam: Łomża

2.

Kazimierz Jan Kępczyński, zam: Łomża

3.

Angelika Lewandowska, zam: Łomża

4.

Anna Pogroszewska, zam: Łomża

5.

Milena Jodłowska, zam: Łomża

6.

Bożena Regina Kolaska, zam: Łomża

7.

Krzysztof Cieśliński, zam: Łomża

8.

Wioleta Skaradzińska, zam: Łomża

9.

Józef Czajkowski, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20:

1.

Emilia Chełstowska, zam: Łomża

2.

Hanna Lipińska, zam: Łomża

3.

Sylwia Maria Lewandowska, zam: Łomża

4.

Ewa Skopek-Siwik, zam: Łomża

5.

Bogumiła Aldona Modzelewska, zam: Łomża

6.

Sylwia Krajewska, zam: Łomża

7.

Joanna Dzierzgowska, zam: Łomża

8.

Elżbieta Halina Kirchner, zam: Łomża

9.

Jerzy Gieraga, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21:

1.

Katarzyna Niksa, zam: Łomża

2.

Patrycja Ewa Dłużniewska, zam: Łomża

3.

Ewa Kulik, zam: Łomża

4.

Monika Kozikowska, zam: Łomża

5.

Urszula Miłowska, zam: Łomża

6.

Zofia Gałązka, zam: Łomża

7.

Beata Cieślińska, zam: Łomża

8.

Rafał Skaradziński, zam: Łomża

9.

Jerzy Włodkowski, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22:

1.

Barbara Mirosława Rytelewska, zam: Łomża

2.

Janina Niksa, zam: Łomża

3.

Janusz Józef Szczyglewski, zam: Łomża

4.

Lucyna Babowicz, zam: Łomża

5.

Katarzyna Kulik, zam: Łomża

6.

Paweł Czerwonko, zam: Łomża

7.

Teresa Morawska, zam: Łomża

8.

Sławomir Zgrzywa, zam: Łomża

9.

Jadwiga Maria Kirejczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23:

1.

Irena Stokowska, zam: Łomża

2.

Krystyna Zofia Just, zam: Łomża

3.

Łukasz Gniazdowski, zam: Łomża

4.

Iwona Święcińska, zam: Łomża

5.

Mateusz Borawski, zam: Łomża

6.

Jadwiga Juchniewicz, zam: Łomża

7.

Rafał Mogielnicki, zam: Łomża

8.

Elżbieta Zdrójkowska, zam: Łomża

9.

Elżbieta Małgorzata Dziekońska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24:

1.

Małgorzata Kościelecka, zam: Łomża

2.

Barbara Fabin, zam: Łomża

3.

Anna Kossakowska, zam: Łomża

4.

Aldona Święcińska, zam: Łomża

5.

Zofia Skopek, zam: Łomża

6.

Iwona Grażyna Sienkiewicz, zam: Łomża

7.

Anna Bujnowska, zam: Łomża

8.

Jerzy Tarczewski, zam: Łomża

9.

Anna Grażyna Staszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25:

1.

Zofia Kurkowska, zam: Łomża

2.

Wiesław Tadeusz Adamczyk, zam: Łomża

3.

Wojciech Kołodziejczyk, zam: Łomża

4.

Anna Piaszczyńska, zam: Łomża

5.

Urszula Szostak, zam: Łomża

6.

Anna Mierzejewska, zam: Łomża

7.

Piotr Głowski, zam: Łomża

8.

Anna Klewicka, zam: Łomża

9.

Ewa Gierłowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26:

1.

Urszula Piotrowska, zam: Łomża

2.

Teresa Adamczyk, zam: Łomża

3.

Zofia Kołodziejczyk, zam: Łomża

4.

Małgorzata Chrząstowska, zam: Łomża

5.

Radosław Skopek, zam: Łomża

6.

Jarosław Gawroński, zam: Łomża

7.

Bogumiła Rybicka, zam: Łomża

8.

Emilia Katarzyna Korniluk, zam: Łomża

9.

Dorota Mężeńska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27:

1.

Małgorzata Płatuńska, zam: Łomża

2.

Marian Chojnowski, zam: Łomża

3.

Adam Dąbrowski, zam: Łomża

4.

Edyta Grygo, zam: Łomża

5.

Grzegorz Michalak, zam: Łomża

6.

Henryk Felter, zam: Łomża

7.

Teresa Rzodkiewicz, zam: Łomża

8.

Donata Bilewska, zam: Łomża

9.

Magdalena Wysocka, zam: Piątnica

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28:

1.

Jadwiga Mieczkowska, zam: Łomża

2.

Tadeusz Żelazny, zam: Łomża

3.

Henryka Lucyna Gniazdowska, zam: Łomża

4.

Urszula Mikucka, zam: Łomża

5.

Aleksy Siwik, zam: Łomża

6.

Michał Wyciński, zam: Łomża

7.

Waldemar Nosek, zam: Łomża

8.

Anna Turkowska, zam: Łomża

9.

Grażyna Maria Nowicka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29:

1.

Małgorzata Maria Strzechocka, zam: Łomża

2.

Krzysztof Chełstowski, zam: Łomża

3.

Małgorzata Danuta Sokołowska, zam: Łomża

4.

Wojciech Michalak, zam: Łomża

5.

Łukasz Tyszko, zam: Łomża

6.

Iwona Bikowska, zam: Łomża

7.

Jolanta Buczkowska, zam: Łomża

8.

Janina Kazimiera Sadanowicz, zam: Łomża

9.

Mariola Klimaszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30:

1.

Maria Darmetko, zam: Łomża

2.

Katarzyna Sobuta, zam: Łomża

3.

Wiesław Milewski, zam: Łomża

4.

Elwira Lidia Kopacz, zam: Łomża

5.

Justyna Słowikowska, zam: Łomża

6.

Sylwester Buczkowski, zam: Łomża

7.

Agnieszka Pianko, zam: Łomża

8.

Andrzej Szczytkowski, zam: Łomża

9.

Małgorzata Pietrusewicz, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 31:

1.

Grażyna Rogowska, zam: Łomża

2.

Agnieszka Chrostowska, zam: Łomża

3.

Małgorzata Anna Dłużniewska, zam: Łomża

4.

Piotr Pogroszewski, zam: Łomża

5.

Milena Kossakowska, zam: Łomża

6.

Monika Surawska, zam: Łomża

7.

Adrian Gołaszewski, zam: Łomża

8.

Lidia Anna Suprowicz, zam: Łomża

9.

Agnieszka Pawelczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32:

1.

Alicja Drożyner, zam: Łomża

2.

Joanna Kondracka-Boć, zam: Łomża

3.

Sabina Dąbrowska, zam: Łomża

4.

Teresa Lucyna Skłodowska, zam: Łomża

5.

Monika Jastrzębska, zam: Łomża

6.

Halina Barbara Kozikowska, zam: Łomża

7.

Beata Bajno, zam: Laski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 33:

1.

Sławomir Czapla, zam: Łomża

2.

Zbigniew Brzósko, zam: Łomża

3.

Anna Kamińska, zam: Łomża

4.

Janina Murawska, zam: Łomża

5.

Ewa Bańkowska, zam: Łomża

6.

Monika Fabiszewska, zam: Łomża

7.

Barbara Kuśmirek, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34:

1.

Elżbieta Mioduszewska, zam: Łomża

2.

Kazimierz Sokołowski, zam: Łomża

3.

Aldona Zientalska, zam: Łomża

4.

Grażyna Cymek, zam: Łomża

5.

Irena Dudzińska, zam: Łomża

6.

Jolanta Łapińska, zam: Łomża

7.

Anna Elżbieta Zawadzka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 35:

1.

Stanisław Cukrowski, zam: Łomża

2.

Alicja Kalinowska, zam: Łomża

3.

Andrzej Jerzy Kossakowski, zam: Łomża

4.

Ryszard Kolasiński, zam: Łomża

5.

Mariusz Choiński, zam: Łomża

6.

Marzena Filipkowska, zam: Łomża

7.

Urszula Gumińska, zam: Łomża

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 lis 2010 14:17
  • Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 14:31