Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE OCHRONY ZDROWIA W 2010 ROKU.

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2010 roku:

     

 

Lp

 

NAZWA OFERENTA

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH /w zł/

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

18-400 Łomża, Mickiewicza 12

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”

Rodzaj zadania Nr 2

5.000,-

2

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” p.w. Świętego Ducha

18-400 Łomża, ul. Rybaki 3

Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”

Rodzaj zadania Nr 1

36.253,-

3

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”

18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

Rodzaj zadania Nr 3

4.000,-

4

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego

18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 A, p 410

Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Rodzaj zadania Nr 3

3.000,-

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 6/32

Spotkania integracyjne”

Rodzaj zadania Nr 2

4.000,-

6

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży

18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17lok. 6

Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa środowiska łomżyńskiego”

Rodzaj zadania Nr 3

5.000,-

7

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego

18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 A, p 410

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”

Rodzaj zadania Nr 3

10.000,-

8

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży

18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17 lok.6

Z troską o życie ludzi chorych na cukrzycę, samotnych, niepełnosprawnych i ich rodzin”

Rodzaj zadania Nr 2

4.000,-

9

Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy

15-062 Białystok, ul. Warszawska 29

Dbam o zdrowie i życie własne i innych” - Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”

Rodzaj zadania Nr 3

5.000,-

10

Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

18-400 Łomża,ul. Dworna 13

Chcę wiedzieć więcej” - profilaktyka i wczesna wykrywalność chorób”

Rodzaj zadania Nr 3

4.500,-

 

Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM”

18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8

Co słychać w Zdrowolandii?”

Rodzaj zadania Nr 3

2.080,-

12

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „To ciągle mój świat”

Rodzaj zadania Nr 2

4.000,-

 

razem:

86.833

 Sporządziła: Mirosława Matejkowska

Zatwierdził: prezydent Miasta Łomża

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 cze 2010 13:52
  • Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2010 13:55