Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej poł. w Łomży przy ul. Zjazd, działka nr 10070 o pow. 0,1641 ha (KW LM1L/00072609/4)

WGN.6840.3.4.2023                                                                                                                                                                 Łomża, 18 września 2023 r. 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Prezydent Miasta Łomża informuje, że w dniu 08 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, odbył się pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony zorganizowanym na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Zjazd, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10070 o pow. 0,1641 ha (księga wieczysta LM1L/00072609/4), stanowiącej własność Miasta Łomża, uzyskano następujący wynik: 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

(netto)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

(netto)

Nabywca

2

nie było

400.000,00 zł

404.000,00 zł

Beata Babińska

  z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2023 08:56
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2023 08:59