Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia strony, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego oraz instalacji do przetwarzania mieszanek bitumicznych, ze zbieraniem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

Treść obwieszczenia - w załączeniu.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 13:10
  • Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 13:15
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 07:23