Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2021 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655  ) Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - ZAŁĄCZNIK NR 1.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 13:25
  • Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 13:28