Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2021 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773,1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655  ) Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej. - ZAŁĄCZNIK NR 1.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 13:19
  • Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 13:23