Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2022 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 19 maja 2022 r. godz. 16.15 (czwartek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury   za 2021 r. (druki nr 842, 843, 844)
  3. Zaopiniowanie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w I kwartale 2022 r. (druk nr 870).
  4. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

     Przewodniczący

                                                                                                             Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                             Stanisław Oszkinis

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 11:44
  • Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 11:45
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2022 10:16